Kronika 2018

Úvodem

Tento rok byl v naší republice politicky opět velmi bouřlivý: Někteří občané museli jít až čtyřikrát k volebním urnám. Dvakrát hlasovala poslanecká sněmovna o důvěře a jednou o nedůvěře vládě. Premiéra Babiše vydali poslanci k trestnímu stíhání. V lednových prezidentských volbách vyhrál Miloš Zeman, pak byl v březnu k velké nevoli pravicové opozice podruhé inaugurován. Celé jaro probíhalo vyjednávání o nové vládě, kterou 27. června prezident jmenoval, ale až 12. července jí poslanecká sněmovna vyslovila důvěru. V říjnu jsme také volili své obecní zastupitele. Novým starostou Drmoulu se stal Ing. Josef Švajgl.
V polovině listopadu vyvolala reportáž Televize Seznam o synovi premiéra Babiše hlasování k vyslovení nedůvěry vládě, ale vládní koalice problém ustála. Mohli jsme tedy důstojně oslavit 100. výročí založení nezávislé republiky, a po dlouhé rekonstrukci znovuotevření Národního muzea.

Jestli se však drmoulští občané letos dočkali něčeho, v co už doufali jen skalní optimisté, tak šlo zajisté o březnové oficiální zahájení stavebních prací na léta slibovaném obchvatu obce, tj. o přeložku silnice I/21 Trstěnice – Drmoul.

V březnu byl Vladimír Putin zvolen na dalších 6 let ruským prezidentem a Angela Merkelová nečekaně poskládala novou německou vládu. Princ Harry se oženil
s neurozenou Meghan. Británie většinou hlasů svých občanů rozhodla o svém odchodu z Evropské unie, o tzv. brexitu. Na Slovensku zažili letos politické zemětřesení, když byl v únoru na objednávku zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak i se svou snoubenkou.

Ze ZOH v Jižní Koreji nám Ester Ledecká přivezla 2 zlaté medaile. V červenci vystoupila v Česku po 11 letech opět skupina Rolling Stones. V Afghánistánu
5. srpna padli 3 čeští vojáci. Čeští vědci testují účinnou látku proti rakovině
a kromě toho vymysleli revoluční gel, který hojí popáleniny a zlomeniny.

Počasí si s námi pohrálo, přineslo nám teplou zimu bez sněhu, vysoké dubnové teploty a extrémně suché léto (průměrná denní teplota 22,7 stupně, naměřená
v pražském Klementinu ve středu 18. července, byla nejvyšší za 244 let měření,
a průměrná globální teplota byla v tomto roce o 0,79 stupňů vyšší proti globálnímu průměru za celé XX. století). Co nám příroda chystá v dalších letech za naši lhostejnost?

Letos jsme se rozloučili s režisérem Milošem Formanem, našimi herci Alešem Kubátem, Janou Štěpánkovou, Gabrielou Vránovou a Marií Kyselkovou, dále
s britským fyzikem Stephenem Hawkingem, bývalou první americkou dámou Barbarou Bushovou.

1. Obecní záležitosti

Ve středu 7. března 2018 zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo
a schválilo 4 finanční příspěvky: na pořádání dějepisné soutěže gymnázií,
na pořádání festivalu postižených Souznění, na údržbu trstěnického hřbitova
a pro TJ Sokol Lázně Kynžvart. Dále zastupitelstvo schválilo dodavatele pro rekonstrukci bytové jednotky v hasičské zbrojnici (firmu Stavitelství Roth), účetní uzávěrku ZŠ a MŠ a finanční vypořádání za rok 2017, rozpočet ZŠ a MŠ
na rok 2018 a výjimku z počtu žáků do 30. června.

Ve středu 11. dubna 2018 zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo
a schválilo účetní uzávěrku a závěrečný účet obce, výsledek hospodaření
a finanční vypořádání za rok 2017 a finanční příspěvek pro o.s. Motokros. Také projednalo a schválilo dodavatele na rekonstrukci veřejného osvětlení (ing. Pavel Čížek), na úpravu WC, kanalizace a vytápění pro ZŠ (firma Hellmich) a na rekonstrukci chodníku Hamrnická (Stavby Vildt), navýšení dvou zaměstnanců pro úsek údržby a nákupy židlí a stolů(do KD) a šesti kontejnerů na trávu a větve pro nová stanoviště (Luční, Severní, K Cechu).

Ve středu 27. června 2018 zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo
a schválilo dodavatele na parkoviště u MŠ (Stavby Vildt) a na opravu komunikace Panský Vrch (Stamoza). Dále projednalo a schválilo Strategický plán rozvoje sportu v obci (2018-2022), přístavbu školy a příspěvek na pomůcky pro žáky
1. třídy (500 Kč na žáka).

Ve středu 28. srpna 2018 zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo
a schválilo nový požární řád, prodej 15 čtverečních metrů z parcely p.č. 220/4, koupi nemovitosti čp.110 s pozemkem a firmu Hellmich jako dodavatele akce Fasáda Požární zbrojnice v Drmoulu.

Ve středu 3. října 2018 zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo
a schválilo přijetí dotace Karlovarského kraje na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH, žádost školy o použití rezervního fondu pro nákup sporáku
a trouby pro školní jídelnu, na dotaci kroužků ZŠ ve ŠR 2018/2019, na nákup plechové dvojgaráže a čelního nakladače. Dále posunulo schválení dodavatele Přístavba ZŠ na jednání nového zastupitelstva.

V pondělí 5. listopadu se konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Drmoul. Po složení devíti zastupitelských slibů byl uvolněným starostou zvolen Ing. Josef Švajgl a neuvolněnou místostarostkou Jana Mouchová. Byly zřízeny 4 výbory: 3členný finanční, 5členný kontrolní, 5členný pro místní rozvoj a 5členný pro kulturu a komunitní život. Byli jmenováni 2 noví členové školní rady. Poté byl schválen dodavatel akce Přístavba školy a schválena dotace na akci Hřiště pro děti v obci Drmoul.

V úterý 27. listopadu zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo členy výborů: finanční (Martin Šmerda, Hana Kostohryzová, Iveta Katrňáková), kontrolní (Petr Starenko, Petra Baboučková, Ivana Losová, David Pospíšil, Zdeněk Lazur), pro místní rozvoj (PhDr. Jaroslav Beneš, Ing. Zuzana Janečková, Jan Riess, Zdeněk Lazur, Tomáš Los), pro kulturu a komunitní život (Milan Roth, Markéta Gersdorfová, Jana Mouchová, Bc. Veronika Slepičková, Marcela Zikudová). Dále schválilo zplnomocnění Petra Starenka výkonem povinnosti při krizovém řízení v rozsahu povinností starosty do roku 2022, plán inventur za rok 2018 a smlouvu k zajištění dopravní obslužnosti obce na rok 2018.

2.Hospodaření obce

Obec Drmoul

Celkové příjmy k 31. 12. 2018 tvořily daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu: 101,5 %

Celkové výdaje k 31. 12. 2018 činily 21 577 162 Kč a tvořily je: výdaje na provoz ZŠ a MŠ, na kulturní a tělovýchovnou činnost, na požární ochranu, na veřejné osvětlení, na komunální služby a územní rozvoj, na sběr a svoz nebezpečných
a velkoobjemových odpadů, na svoz tříděného odpadu, na činnost místní správy aj.

Stav běžného účtu k 31. 12. 2018 činil 17 mil. Kč

Zůstatek na pokladně k 31. 12. 2018 činil 32 857 Kč

Základní škola a Mateřská škola Drmoul

Celkové výnosy k 31. 12. 2018 tvořily dotace na provoz, tržby za stravování, úroky a příjmy z provozu doplňkové činnosti.

Celkové náklady k 31. 12. 2018 tvořily potraviny, knihy, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, údržbářský materiál, bankovní poplatky, pojištění, voda, plyn, elektřina, telefon, poštovné, cestovné, softwarové, účetnické a ostatní služby.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 činil 90 057 Kč

3. Průmysl, zemědělství, služby

V pátek a sobotu 16. a 17. března a 19. a 20. října proběhl v obci sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu do kontejnerů umístěných u hasičské zbrojnice. Hasiči prováděli oddělený sběr elektrospotřebičů do nové plechové garáže, označené symbolem Recyklace s hasiči, kam mohli občané vozit elektroodpad v průběhu celého roku, nebo po domluvě jim větší spotřebiče odvezli hasiči sami vlastními prostředky. Vždy v sobotu dopoledne hasiči také prováděli sběr kovového odpadu, který jim občané připravili před branky svých domů.

Kontejnery na větve, trávu a listí byly rozmístěny na důležitých místech obce
a dobře slouží občanům. Ne všichni si však dobře přečtou nápis co je kam určeno, bohužel jsou i tací jedinci, co do kontejnerů sypají i to, co nejsou větve, tráva a listí.

V pondělí a úterý 17. a 18. prosince proběhl ve stodole prodej vánočních stromků (smrk, borovice) z obecního lesa za jednotnou cenu 100 Kč.

4. Výstavba, doprava, spoje

V pondělí 12. března proběhlo za chladného a větrného dopoledne a za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Karlovarského kraje, Ředitelství silnic a dálnic
a dodavatelských firem Slavnostní zahájení stavby přeložky silnice I/21 Trstěnice – Drmoul. Zpočátku se nám zdálo, že se na stavbě nic neděje, jen dále rostl provoz osobních vozidel přes obec a nákladních vozidel dokonce i v noci. Pak se přece jen „koplo do země“ a kromě dále rostoucího provozu nákladní dopravy se začala objevovat vozidla stavby, a s nimi v parnu prach, v dešti bláto a navíc různé dopravní změny. A to bude od nás vyžadovat velkou trpělivost. Obchvat si však přejeme, tak musíme být trpěliví, a pokud se cestáři vynasnaží dodržet termín, můžeme se v roce 2020 dočkat dopravního klidu v obci. Jestli to následně ovlivní i náš klid v duši, bude záležet jen na nás.

Smlouva o zajištění autobusové linky č. 10 Městské hromadné dopravy Mariánské Lázně pro zajíždění z Hamrníků do Drmoulu byla obnovena i pro tento rok. Linka je zejména staršími občany Drmoulu využívána k návštěvám lékaře a nákupům, dokud nebude v obci otevřena nová večerka.

Letos položila firma Chevak v obci na Plzeňské ulici novou kanalizaci; byla zateplena hasičská zbrojnice a v ní na přízemí proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a na poschodí rekonstrukce bytu pro krizové bydlení. O letních prázdninách proběhla rekonstrukce kanalizace a sociálního zařízení v přízemí
a 1. poschodí budovy základní školy.

5. Veřejný život v obci

V sobotu 20. ledna zahájili drmoulští hasiči letošní plesovou sezónu zorganizováním 64. hasičského plesu. Po včasném získání věcných cen od sponzorů a po úspěšném předprodeji vstupenek, byl plný sál kulturního domu přítomen slavnostnímu zahájení Starenkovými trubači i prvním tónům chebské Starovarky. Občerstvení zabezpečil tým Josefa Havlíka.

V sobotu 27. ledna se v hasičské zbrojnici konala Výroční valná hromada SDH Drmoul. Hasiči ve výroční zprávě zhodnotili výsledky dosažené v roce 2017
a upřesnili úkoly pro tento rok.

V sobotu 3. února ve velmi chladném odpoledni, přesto za účasti mnoha občanů, pořádala Obec Drmoul ve spolupráci se školou a hasiči Masopustní veselici. Průvod masek a folklórního souboru Marjánek se vydal od školy, prošel obcí
a své bujaré veselí zakončil v kulturním domě, kde byly připraveny vepřové hody (zajistila hospůdka Na hřišti) a pro děti masopustní koblihy (zajistil Klub žen). K poslechu a tanci hrála kapela DEXONS-Music.

V sobotu 10. února se v kulturním domě pod patronací Mysliveckého spolku Hubertus Drmoul-Trstěnice konal tradiční myslivecký ples s bohatou zvěřinovou tombolou. K tanci i poslechu hrála skupina Saldo Band Luby. Kromě bohaté zvěřinové tomboly jsme měli možnost shlédnout nástup členů spolku
v mysliveckých uniformách.

V sobotu 17. února v kulturním domě uspořádali drmoulští hasiči již třetí Pytláckou noc s bohatou zvěřinovou tombolou a překvapením: tanec u tyče.
K tanci hrála kapela Kartáč.

Na sobotu 3. března připravil Klub žen v kulturním domě tradiční Maškarní ples s bohatou tombolou i přesto, že pořádání plesů je čím dál nákladnější. V rytmech hudby skupiny FOX BAND se všichni náramně bavili a skalní návštěvníci maškarních plesů konstatovali, že takové množství nápaditých masek pohromadě se málokdy vidí i ve městech. Zvítězili Flinstounovi, před Kuželkami a Avatarem.

V neděli 4. března, tj. na prahu jarní části sezóny 2017/2018, se v Hospůdce na hřišti konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Drmoul. Přítomné přivítal a zprávu o činnosti přednesl předseda. Po podzimu 2017 byl tým mužů na 1. místě a k udržení této pozice byla zaměřena náročná zimní příprava. Také starší přípravka, která na podzim 2017 ve své 1. sezóně ve starší kategorii okresního přeboru zápolila se soupeři velmi statečně, dobře zahájila jaro. Elévové musejí na sobě pracovat, aby byli dobře připraveni na plánované podzimní účinkování v pravidelné soutěži. Cíl byl splněn: muži postoupili
a v polovině srpna zahájili působení v I. A třídě krajské soutěže. Práce hráčů
i trenérů Langera a Dvořáka byla úspěšná a po podzimu byli muži na 5. místě. Tým A starší přípravky pod vedením D. a T. Bolkových skončil v podzimní části okresního přeboru s velkým náskokem, tým B byl třetí. Výbor jednoty si uvědomuje, že bez podpory fanoušků a partnerů, především Obce Drmoul, by nebylo možné těchto výsledků dosáhnout, a děkuje.

V sobotu 17. března v kulturním domě pořádal Klub maminek Dětský karneval
s bohatou tombolou. Představení klaunského tria Šapitošou se dětem velmi líbilo. Kromě tance si děti a rodiče dosyta užily též připravené soutěže a hry.

V sobotu 24. března zahájili rybáři svůj Rybářský rok 2018 výroční členskou schůzí v hospůdce U Sumečka. Výroční zprávu předložil Bohumil Kovařík. Konstatoval, že kromě vlastních brigád se spolek úspěšně zapojil i do obecních akcí. Zprávu o hospodaření přednesl Miroslav Lazur. V ní vyhodnotil hospodaření Rybářského spolku Sumeček za rok 2017 na 3 rybnících
a v hospůdce. Potom schůze schválila stanovy spolku upravené podle nových právních požadavků a nový tříčlenný výbor (Kovařík, Lazur, Paclt). Na závěr přijala schůze reálný plán roční činnosti (vzhledem k omezení přístupu
k rybníku U lesa stavebními pracemi na obchvatu byl vypuštěn Den mladého rybáře a Prodej vánočních kaprů).

Na neděli 25. března připravil Klub žen Drmoul v kulturním domě Velikonoční zastavení pro děti i dospělé. Ve 13 hodin se otevřely tři velikonoční tvůrčí dílny: papírová pro přání a zápichy, kraslicová pro zdobení voskem a skořápkovou drtí, další kraslicová pro zdobení cukrovou polevou. Dospělí i děti měli také možnost zdobit perníčky, které napekla Libuše Ondruchová, nebo si uplést a ozdobit proutěnou pomlázku. Každému ochotně poradila paní Alena Kvášová, která je při barvení a zdobení vajec, zhotovování velikonočních přáníček a pletení pomlázky velmi zručná. V 15 hodin vystoupil hudebně dramatický soubor zdejší školy vedený učitelkou Mgr. Zdenkou Hurtovou s pásmem velikonočních písní
a zvyků Přišlo jaro do vsi. Bylo to krásné odpoledne věnované zachování
a rozvíjení lidových tradic.

V sobotu 7. dubna odpoledne se v myslivecké klubovně v Horní Vsi konala výroční členská schůze Mysliveckého spolku Hubertus Drmoul-Trstěnice. Jako vždy jednání zahájil předseda spolku František Hromíř a přednesl zprávu
o činnosti spolku. Potom hospodář spolku Václav Stejskal podal zprávu
o hospodaření a jednatel Miroslav Třmínek seznámil přítomné s ročním plánem. Po diskusi se podávala svíčková.

V neděli 8. dubna za velkého zájmu občanů (zejména rodičů s dětmi) provedlo Rybářské sdružení SUMEČEK výlov rybníka U školy a Horního rybníka. Stavba obchvatu nám stěžuje podmínky pro přesun ryb mezi jednotlivými rybníky.

V sobotu 14. dubna se v prostorách a okolí hasičské zbrojnice konala Okresní soutěž družstev mladých hasičů.

V sobotu 28. dubna navečer se v hasičské zbrojnici konal již 21. ročník Okurkové ligy. Při zahájení ligy starosta SDH omluvil pozdější termín konání této tradičně březnové akce a popřál jménem všech hasičů k MDŽ přítomným ženám květinami. V průběhu podávané večeře a při kávě se zákuskem se živě diskutovalo o rodinných i pracovních podmínkách dobrovolných hasičů.
V následné soutěžní ochutnávce 19 vzorků okurek zvítězil Honza Lihl.

V pondělí 30. dubna, za velké účasti drmoulských občanů i dalších zájemců
o nevšední podívanou, postavili hasiči na návsi májku. Tuto obyčejnou větu však předchází neobyčejné úsilí, směřující od výběru, pokácení a dovozu stromu
z lesa, přes povrchovou úpravu kmene, připevnění březového máje na špičku, zhotovení a ozdobení májového věnce, až po zabezpečení zvedacích tyčí a lan. Ruční stavění májky tedy není jen o napření chlapské síly stavěčů pod taktovkou Vladimíra Janečka staršího, ale o přípravu i celkovou atmosféru ručního stavění májky, kdy mladí hasiči, žáci a rodiče s menšími dětmi zdobí májku krepovými fábory a přihlížející stavěčům fandí. Proto se nikdy ruční stavění májky neokouká. K úspěchu akce opět významně přispěl stánek s občerstvením, provozovaný Milanem Rothem a jeho spolupracovníky.

V sobotu 5. května připravil Rybářský spolek Sumeček na rybníce U lesa slavnostní akt Odemykání rybníků, který byl vykonán předsedou spolku Bohumírem Kovaříkem za účasti členů spolku a diváků. Byl to pro rybáře dlouho očekávaný den strávený u vody nejen pro péči o ryby, ale též pro radost
z úlovků.

V úterý 15. května zorganizoval Klub žen Drmoul autobusový zájezd po severním Plzeňsku. Výborně připraveného zájezdu Růženou Knedlíkovou přes Plzeň, Plasy, Mariánské Týniště a Manětín se zúčastnily nejen členky klubu, ale autobus doplnili zájemci z řad drmoulských občanů (zájemcem byl též obecní kronikář, který akci dokumentoval). Počasí se v ten den umoudřilo (pršet začalo až při návratu), takže jsme se v pohodě dozvěděli mnoho nového o historii tohoto regionu. Všem se zájezd líbil a těšíme se na další.

V pátek a v sobotu 25. a 26. května se mladí drmoulští hasiči zúčastnili Okresní soutěže hasičských družstev v celostátní hře Plamen, konané ve Staré Vodě. Teprve letos začali naši mladí hasiči jezdit na soutěže a díky vedoucím se umísťují v polovině startovního pole.

V neděli 27. května odpoledne se sešlo mnoho zájemců o historii na obecní návsi ke slavnostnímu odhalení komplexního modelu budov, které kdysi stály ve středu obce (nejstarší radnice, židovská synagoga, obecní židovský dům se školou, kaple sv. Josefa a za ní kupecký dům). Akce se kromě občanů Drmoulu
v čele se starostkou Mgr. Vladislavou Chalupkovou a znalkyní židovské tématiky Růženou Knedlíkovou zúčastnili zástupce obce Mähring Franz Schöner, manažeři Svazku Mariánskolázeňsko a Radek Míka (autor modelu). Model se všem líbil a je uložený v budově obecního úřadu. Než bude trvale instalován
ve středu obce musí být opatřen stabilním podstavcem.

Ve čtvrtek 31. května pokáceli hasiči, za přítomnosti skupiny přihlížejících, letošní májku. Celý měsíc byla dominantou návsi vystavenou nepřízni počasí,
ale vydržela. Teď nadešel její čas a s hlasitým žuchnutím ukončila své májové poselství.

V neděli 3. června se na hřišti TJ Sokol konal Dětský den. Jako vždy hasiči s dětmi stříkali na terč, rybáři s dětmi lovili rybičky z kádě, sportovci a učitelky s dětmi soutěžili. Klub žen letos koláčky nepekl, neboť soutěžící děti dostávaly plno sladkostí. Významně se na úspěchu akce podílela též Hospůdka na hřišti.

V sobotu 25. srpna uspořádala obec u kulturního domu jubilejní 20. DRMOULSKÉ SLAVNOSTI, tentokrát ve stylu Indian a western show. Zde byly připraveny jak atrakce pro děti i dospělé, tak stánky s občerstvením. Celé odpoledne hrála country skupina DEXONS-MUSIC k poslechu i k tanci. Děti se mohly pomalovat válečnými barvami, připravit si ohniště, poznávat a odlévat stopy zvěře, házet podkovou, kovbojskou botou a kloboukem na cíl, zajezdit si na poníkovi nebo si zaskákat na nafukovacím hradu a skluzavce. Dospělí si mohli vyzkoušet chytání telete do lasa na americkém trenažéru, shlédnout ukázky pečení indiánských placek, dobového spodního prádla a country tanců. Velké ovace sklidily členky Klubu žen, které předvedly, jak zvládly country tanec nacvičovaný každou středu od 11. dubna do 23. května, prý jen tak pro legraci a procvičení kostry. Skupina DEXONS-MUSIC hrála i večer na taneční zábavě. Hodinu před půlnocí oslavu ukončili hasiči velkolepým ohňostrojem. Byl to krásný návrat o 150 let pro zábavu i poučení.

V sobotu 3. října se v kulturním domě pod patronací Klubu maminek a místních hasičů konal 2. ročník Strašidelného bálu. Přišlo mnoho strašidelných
a originálních masek. Nejlepší masky byly odměněny hodnotnými cenami. Všichni se dobře bavili.

V pátek a sobotu 5. a 6. října si šli občané Drmoulu do zasedací místnosti obecního úřadu zvolit na další 4 roky své zastupitele. Volební účast překonala celostátní průměr i průměr většiny obcí Mariánskolázeňska. Hnutí Změna
pro Drmoul získalo za předložený volební program 3 mandáty z 9 možných
a po jednání s možnými partnery se otevřela možnost obměnit více než polovinu předchozích zastupitelů. To sice vyvolalo negativní emoce, ale která volební soupeření nejsou provázena negativními emocemi? Důležité je, že bývalému zastupitelstvu bylo poděkováno za dosažené výsledky v minulém volebním období (hlavně však za realizované projekty v celkové hodnotě více než
30 milionů Kč a dotacemi 20,5 milionu Kč), a ten, kdo pro nové volební období dostal šanci, je připraven přeměnit ji kvalitní prací ve prospěch celé obce.

V pondělí 8. října uspořádala Obec Drmoul ve spolupráci s Klubem žen Drmoul zájezd do Prahy na divadelní představení Nové scény Národního divadla
ke 100. výročí vzniku republiky „Křehkosti, tvé jméno je žena“, v hlavních rolích s Ivou Janžurovou, Taťjanou Medveckou, Janou Preissovou a Davidem Prachařem. Pro zúčastněné to byl neopakovatelný zážitek hodný tohoto výročí.

Na sobotu 24. listopadu odpoledne připravil obecní úřad Drmoul ve spolupráci
s MŠ v sále kulturního domu tradiční Vánoční posezení se seniory. Na úvod děti
z mateřinky předvedly pásmo s básničkami, zpěvem, tanečky a scénkou. Přítomné přivítal starosta Ing. Josef Švajgl a místostarostka Jana Mouchová. Také ženy z Klubu žen tančily hezké country tance. Byly rozdány drobné dárky
a následovala zábava za zvuku lidovek v podání Daliborky.

V pátek 30. listopadu odpoledne proběhla v kulturním domě vánoční výstava Tvoříme z chvojí, kterou připravil Klub žen ve spolupráci s Obecním úřadem Drmoul. O výstavu bývá velký zájem nejen kvůli možnosti uvít si a ozdobit
s pomocí zručných žen klubu adventní věnec, ale také kvůli inspiraci
a atmosféře, umocněné vánoční hudbou, stromkem na sále a nezaměnitelnou vůní jehličí. Připravená hromada chvojí se rychle měnila na další vánoční dekorace. Adventní věnce, svícny a dekorace si jako první prohlédli školáci,
pak přišli rodiče s dětmi a další občané.

Na nedělní odpoledne 2. prosince pozval Klub žen s Obcí Drmoul a žáky základní školy všechny občany na Adventní zastavení (aneb možná přijde i Mikuláš). První část se konala v sálu kulturního domu, kde byla připravena dílna k výrobě přáníček a zápichů, a ke zdobení perníčků a ozdob. Potom se na jevišti představil hudebně dramatický soubor školy vedený Mgr. Zdenkou Hurtovou s pásmem
Od Adventu do Vánoc. Je velmi příjemné poslouchat známé vánoční písně zpívané dětmi, také proto jim přítomní dlouho tleskali. Druhá část se konala na prostranství za školou, kam se všichni přemístili k aktu Rozsvěcení vánočního osvětlení. Chlad zmírňovaly horké nápoje (svařák, grog a čaj) připravené Milanem Rothem a jeho spolupracovníky.

V pátek 21. prosince navečer uspořádal starosta obce Ing. Josef Švajgl v Hospůdce na hřišti Vánoční posezení s členy zastupitelstva a představiteli drmoulských organizací, institucí, spolků a zařízení. Při společné večeří se hovořilo hlavně
o vánočních tématech.

V neděli 23. prosince se večer, tentokrát v dílně Statku u Lazurů kvůli drobnému dešti, konalo další neformální Setkání lidí dobré vůle. Přes nepříjemný mokrý chlad opět přilákal mnoho kolemjdoucích k zastavení nejen zpěv vánočních koled a zvuk hudebních nástrojů, ale též osvětlený vjezd do statku a vyzdobený betlém. Rodina Zdeňka Lazura byla i letos vzorným hostitelem a zaslouží si naše poděkování.

V sobotu 29. prosince se v Kapli sv. Josefa zpívalo u jesliček. Letos nebylo tolik občanů jako v loni, ale na přednesu pátera Řehoře Pavla Urbana, na hudebním doprovodu Starenkových trubačů ani na zpěvu a spokojenosti přítomných to neubralo.

6. Školství

Ve středu 24. ledna odpoledne otevřeli žáci 5. třídy ve škole Cestovní kancelář Evropa, v níž před rodiči, sourozenci a spolužáky prezentovali informace
a zajímavosti vybraných evropských zemí. Předvedli se jako zkušení manažeři. Přítomným pak nabídli kulinářské speciality těchto zemí, jedlo se, pilo
a povídalo.

Ve středu 31. ledna odpoledne v zasedací místnosti obecního úřadu připravili žáci 1. ročníku se svou učitelkou Mgr. Renatou Rothovou malou slavnost
k ukončení pololetí školního roku – Den čtenáře. Pozvali si své rodiče a blízké, aby jim předvedli, co všechno se za půl roku naučili. Všichni zvládli čtenářské zkoušky na jedničku a získali certifikát Hurá už jsem čtenář. Na závěr převzal každý své první vysvědčení plné jedniček za snahu a pokrok, pergament
s dopisem třídní učitelky a samozřejmě pár sladkostí.

Ve středu 21. února uspořádala mateřinka pro obě své třídy (Kuřátka a Včeličky) a pro 1. a 2. třídu ZŠ Karneval. Děti v maskách byly rozděleny do skupin a plnily úkoly na pěti stanovištích (hod na plechovky, hledání předmětů v kouzelné truhle, vedení míčku hokejkou mezi kuželkami, hra v kostky s čerticí
a kličkování mezi bedýnkami). Potom si zahrály oblíbenou Židličkovanou,
ve dvojicích tančily s balónky, utvořily obrhada a šantily v rytmu Ptačího tance. Karneval se jim moc líbil. Máme šikovné a snaživé děti.

V pátek 23. března se členové čtenářského klubu shromáždili v obecní knihovně, kde se připojili k celorepublikové akci Noc s Andersenem. Pod vedením
Mgr. Bc. Miluše Hornákové, Mgr. Renaty Rothové a Karin Lazurové probíhal až do pozdního večera bohatý program se společným přenocováním.

V pondělí 19. března pořádala ZŠ a MŠ za hasičskou zbrojnicí oblíbené Vítání jara s vynášením smrtky. Svítilo sluníčku, na některých místech však ještě ležel sníh. Děti písničkami a říkankami oslavily ukončení zimy a přivítání jara. Potom odstrojily Morenu a vhodily ji do ohně, ozdobily větvičky barevnými krepovými fábory a se zpěvem se vrátily do tepla školy a školky.

Ve čtvrtek 5. dubna se ve škole konal zápis dětí do 1. třídy. Děti procházely jednotlivými stanovišti a na výbornou plnily úkoly pohádkových bytostí.
Do 1. třídy bylo přijato 13 budoucích žáků.

Na pondělí 30. dubna připravil pedagogický sbor základní i mateřské školy rituál Pálení čarodějnic. Když čarodějové a čarodějnice prošli všemi čarodějnými disciplínami, navázaly krepové fábory na březový vrchol májky připravené
ke vztyčení. Se svými čarodějnými učitelkami pak se zájmem sledovali stavění májky, potom si vyzvedly buřty a na ohni dozorovaném hasiči si je sami nebo
s pomocí dospělých opekli. Bylo to krásné odpoledne.

Na středu 23. května uvedly 2 školní čtenářské kluby v zasedačce obecního úřadu divadelní představení dvou pohádek (Dva tovaryši a Čertova princezna) v režii Mgr. Renaty Rothové a Mgr. Miluše Hornákové. Kulisy si herci-žáci připravili
i postavili sami a pozvali si své mladší kamarády z MŠ, rodiče a známé, kteří se nezdrželi výbuchů smíchu a nakonec mladé herce odměnili bouřlivým potleskem. Je potěšitelné, že čtenářské kluby učí své členy pracovat s knihou
pro sebe i současně pro jiné.

V úterý 27. června se na hřišti letošní páťáci za podpory svých rodičů loučili se svými učiteli. Ředitelka školy Mgr. Alena Rubická a kolektiv učitelek prošly zábavnou stezkou, na které plnily různé úkoly. Veselý i dojemný program byl ukončen závěrečným focením.
Báseň, kterou učitelky odcházejícímu ročníku složily, končí veršem: Prázdniny, prázdniny přicházejí, zpívejme přátelé. Páťáci, páťáci odcházejí, není to veselé.

V pondělí 3. září byl před školou slavnostně zahájen ŠR 2018/2019 s 10 členy pedagogického sboru a 72 žáky v 5 třídách ZŠ, a s 5 učitelkami a 38 dětmi
ve 2 třídách MŠ. Rodiče, žáky i učitele přivítala ředitelka školy Mgr. Alena Rubická a pozdravily je starostka obce Mgr. Vladislava Chalupková a člen Rady Karlovarského kraje Josef Janů. Společně s Mgr. Bc. Miluší Hornákovou přivítali 14 prvňáčků, které starší spolužáci ihned odvedli do 1. třídy. Druháci odešli
do třídy k Mgr. Renatě Rothové, třeťáci k Mgr. Zdeně Hurtové, čtvrťáci
k Mgr. Boženě Němcové a páťáci k Mgr. Miroslavě Rejchové. Také předškoláci vykročili do nového školního roku, rozděleni do třídy Včeliček (k vedoucí učitelce Lucii Klejnové a Bc. Martě Urbanové) a Kuřátek (ke Kateřině Hanzlíkové, Veronice Märzové a Petře Mouchové).

V pondělí 22. října si škola připomněla Den stromů. Tento svátek je oslavován
ve více než 40 zemích světa ke zdůraznění úlohy a ochrany stromů v přírodě. Žáci s vyučujícími se shromáždili v tělocvičně, aby dokumentovali, co se
o stromech, jejich životě a užitku naučili, ale především, co si na téma stromy připravili. Prvňáčkové přednesli báseň, druháci zahráli krátký příběh Jak se zvířátka připravují na zimu, třeťáci seznámili své spolužáky s výsledky pokusů Voda v lese, čtvrťáci popsali strom dub a páťáci vymysleli hádanky Jaký jsem strom?

Ve středu 31. října se na škole konal Den duchů. Dopoledne žáci pilně dlabali dýně a vyráběli z nich krásné lampy, strašidla i kočár. Těmito výtvory ozdobili školu, okolí školy a náves. Potom si užili duchařský běh kolem rybníka. Večer se všichni se svými učiteli a rodiči sešli na návsi s lampiony. Zde u altánku
za doprovodu harmoniky učitelky Mgr. Zdenky Hurtové zazpívali podzimní
a halloweenské písničky a než se sešikovali do průvodu s lampiony k obchůzce obce, prošli kolem krvavého Jacka a křídou pokreslili ulici strašidelnými obrázky.

Ve středu 5. prosince se škola proměnila v Čertí školu. Čerti-žáci pod dohledem čertic-učitelek plnili úkoly, v nichž si prověřili postřeh, čich, fyzickou zdatnost
i odvahu. Za snahu byli všichni odměněni zdravým pohoštěním.

Začátkem listopadu došlo ke změně na řídících místech základní a mateřské školy: Mgr. Vladislava Chalupková se po ukončení funkce starostky obce vrátila do školy na místo ředitelky ZŠ a stávající ředitelka ZŠ Mgr. Alena Rubická se vrátila do školky.

Ve čtvrtek 20. prosince se v sále kulturního domu konala tradiční Vánoční školní besídka pro žáky, jejich rodiče a příbuzné. Prvňáci sehráli živý betlém plný krásných kostýmů, druháci nacvičili tři Hrubínovy pohádky, třeťáci předvedli folklórní pásmo se zpěvy a tanci, čtvrťáci a páťáci předvedli ukázku moderních tanců. Na závěr si žáci za doprovodu paní učitelky Zdenky Hurtové zazpívali vánoční píseň a svým rodičům rozdali vlastnoručně vyrobené dárečky.

7. Sociální a zdravotní záležitosti

V neděli ráno 25. března a 28. října jsme opět posouvali ručičky hodin. Škoda slov i doby přetáčení domácích hodin.

Na prvním poschodí hasičské zbrojnice byl v létě připraven byt pro krizové bydlení určené lidem v nouzi.

8. Počasí

Leden byl spíše předjarní měsíc. Začátek roku byl nebývale mírný. Ve čtvrtek
18. 1. se Evropou přehnala větrná bouře, nás však zasáhla jen okrajově. Teploty 22. 1. -8 / 31. 1. + 10 stupňů.

Únor byl podstatně více zimní měsíc než leden. Od neděle 4. 2. bylo přes den kolem -10 a v noci až -15 stupňů. Teploty: 1. 2. +6 / 28. 2. -18 stupňů.

Březen byl výjimečně chladnější než leden, plný sněhu (nejvíce sněžilo 2., 6., 17., 21. a 23. 3.). V 1. dekádě měsíce byly denní i noční teploty mínusové. O 2. víkendu se denní teploty přehouply přes nulu, takže od 11. 3. se nám přes den chvilku mohlo zdát, že přichází jaro. Mínusové teploty ze začátku měsíce se však vrátily
a vydržely téměř do konce měsíce. Vegetace neměla šanci se probudit.
Teploty: 1. 3. -5 / 11. 3. +12 stupňů.

Duben přinesl úplně jiné počasí než konec března. Na Velikonoční pondělí nás sice ještě poprášil sníh, ale pak se teplota rychle dostala k 10 stupňům
a zvyšovala se až do konce měsíce. Vypálila trávníky jen co začala tráva růst.
V pondělí 23. 4. jsme zažili první velkou jarní bouřku.
Teploty: 1. 4. +3 / 21. 4. +20 stupňů.

Květen pokračoval v letním rázu počasí (zahrádky zmrzlíky ani nepocítily)
i přesto, že od středy 23. května začaly postupovat srážky, které s malými přestávkami pokračovaly téměř do konce června).
Teploty: 16. 5. +15 / 29. 5. +28 stupňů.

Červen byl velmi teplým měsícem, přestože se v závěru krátce ochladilo. Vegetace poskočila nejméně o měsíc dopředu, což při rychlém úbytku vody přineslo velké starosti. Teploty: 21. 6. +29 / 30. 6. +9 stupňů.

Červenec byl extrémně teplý s dlouhou řadou letních dnů za sebou, a od poloviny měsíce zejména starší občané pocítili, co je horké léto. Ani jednou nezapršelo, takže se už koncem měsíce naplno projevilo sucho. Nezalévané trávníky dostaly žlutohnědou barvu, místy už tráva na zahradách zanikala.
Teploty: 3. 7. +12 / 31. 7. +30 stupňů.

Srpen pokračoval jako výjimečně teplý, téměř nepršelo, rapidně klesly průtoky vody v potocích a řekách, rybníky zelenaly a studny začaly vysychat. Až v závěru měsíce se zase mírně ochladilo. Teploty: 8. 8. +31 / 27. 8. +14 stupňů.

Září se v začátku slitovalo nad školou povinnými dětmi a pokračovalo v mírném ochlazení z konce srpna. Brzy se však zase oteplilo a další ochlazení přišlo až
s občasnými přeháňkami na konci měsíce. Teploty: 7. 9. +24 /26. 9. +5 stupňů.

Říjen byl sice také teplotně nadprůměrný, naštěstí byl už prokládán podzimními dešti a ke konci přišlo ochlazení (v neděli 28. 10. se dokonce na několik minut objevily sněhové krupky). Teploty: 11. 10. +18 / 22.10. +9 stupňů.

Listopad také začal teplotně dobře, ale brzy se silně ochladilo. V pondělí 19. 11. napadl první sníh a 30. 11. jsme zažili silné náledí.
Teploty: 6. 11. +12 / 29. 11. -8 stupňů.

Prosinec jako by kopíroval ráz předchozích posledních měsíců roku a začal také teplými dny, v polovině se pak začalo rychle ochlazovat a lehce zasněžilo. Kdo se těšil na svátky v bílém, byl zklamán, protože se zase oteplilo a měli jsme další Vánoce na blátě.

9. Pohyb obyvatelstva

K 31. prosinci 2018 vykazovala statistika obce Drmoul 1006 obyvatel,
z toho 10 nově narozených a 6 zemřelých. Do obce se přihlásilo 47 občanů
a odhlásilo se 33 občanů.

10. Různé

V sobotu 15. září se již počtvrté konal Sraz vojenské techniky na Cechu sv. Víta. Na bývalé vojenské cvičiště se opět sjeli majitelé vozidel z různých armád
a z různých časových období, fandové staré vojenské techniky i rodiny s dětmi.
S hasičskou technikou přijeli i hasiči z Mariánských Lázní a Drmoulu. Večer byl ukončen ohňostrojem.

11. Činnost kronikáře

Letos to už bude 11. rok, kdy jako obecní kronikář zaznamenávám místní současnost. Mám rád tuto práci i lidi, pro které ji vykonávám. Když se ohlížím za cestou, kterou jsem prošel, potom jenom proto, abych si ujasnil, kde nyní jsem a jak dál. Mnoho mých přání, v jejichž splnění jsem už ani nedoufal, se mi v průběhu desetiletého pobytu v obci vyplnilo, co víc chtít? Jistě zdraví, ale co dál? Nakonec jsem usoudil, že v mých letech už nemusím vlastně chtít nic dalšího, protože život určitě není to, co bych já chtěl, ale je to, co mám: rodinu a dobré přátele.