Kronika 2012

~ 2 0 1 2 ~

DRMOUL LETOS ZÁŘIL

V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI. ZÍSKAL BRONZOVÉ OCENĚNÍ !

V Česku se toho letos stalo dost, pro radost však málo. Celý rok vláda Petra Nečase za překotného střídání ministrů bojovala s opozicí o prosazení tvrdých reformních zákonů a legislativních kroků, které by v letech 2013 a 2014 udržely schodek státního rozpočtu pod třemi procenty hrubého domácího produktu. Politická kultura vzala při tom lítém boji definitivně za své. Člověk by si myslel, že politici půjdou příkladem ve všeobecném utahování opasků, a třeba také církev odloží své požadavky, ale stal se opak. Zoufalí lidé sice zpočátku projevovali svou nespokojenost metodami obvyklými (dosud největší demonstrace odborů), později i neobvyklými (počmárané volební plakáty, atentát na prezidenta kuličkovou pistolkou). Zvýšil se počet zbytečných sebevražd (podvodníci a následně exekutoři měli žně). Mnoha korupčním aférám na všech úrovních nasadil korunu poslanec a středočeský hejtman David Rath a mnoha nelidským činům podnikatel a lobista Roman Janoušek.

Dalo by se pokračovat kolabováním registru vozidel, problémy s elektronickými zdravotními knížkami IZIP a s S-kartami, metanolovou aférou, během níž zemřely desítky lidí otrávených pančovaným alkoholem, ale už je to zbytečné. Vítězství levice v krajských a senátních volbách ukázalo, co znamená, když politici ženou lidi před sebou do kouta, místo aby stáli v jejich čele a vedli je, jak to před volbami slibovali. Tuto lekci by neměli zapomenout. O důvod navíc, proč též my voliči musíme být ostražitější a chodit řádně k volbám.

V průběhu roku jsme se postupně rozloučili se spisovatelem a nakladatelem Josefem Škvoreckým, olympijským vítězem Jiřím Raškou, hercem Bronislavem Poloczkem, herečkou Zitou Kabátovou, herečkou Evou Klepáčovou, hercem Radoslavem Brzobohatým, režisérem animovaných filmů a filmovým pedagogem Břetislavem Pojarem, ilustrátorem a humoristou Vladimírem Jiránkem, žokejem a trenérem dostihových koní Jiřím Chaloupkou, herečkou Antonií Hegerlíkovou, fotbalistou Václavem Drobným aj.

Aspoň že nám radost udělali sportovci, zejména naši olympionici v Londýně. Dočkali jsme se zavedení přímé volby prezidenta, přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla Praha a nakonec jsme také přežili ukončení mayského kalendáře (trval 5 125 let).

V Evropě pokračovala recese. Předlužené státy v čele s Řeckem stály na hranici bankrotu. Ve světě si velmoci USA i Rusko volily nová (vlastně staronová) vedení: pozici prvního amerického muže obhájil Barack Obama a na ruský prezidentský stolec se vrátil Vladimír Putin.

V úterý 10. dubna vzpomněl svět stého výročí vyplutí Titaniku. Ukazuje se, že víc než o vzpomínku na minulost půjde o uvědomění si, že po sto letech vyplula také loď lidstva a potřebuje nový směr, který nevzejde z megalomanských plánů, ale z překonání všech mocných sil v nás, jenž nám blokují cestu k harmonizaci lidské společnosti a přírody.

V květnu vstoupilo lidstvo do nové etapy dobývání vesmíru zahájením vesmírných letů soukromými firmami. To však neznamená, že pokud se nám nebude na Zemi líbit, můžeme hned odletět třeba na Mars. Přestože je dlouhodobý pobyt lidí na zmíněné planetě již vědecky vyřešen, je finančně velmi náročný a s návratem se zatím nepočítá.

V průběhu roku nás též opustilo mnoho významných světových osobností: americká zpěvačka Whitney Houstonová, zakládající člen britské skupiny Bee Gees zpěvák Robin Gibb, americký spisovatel Ray Bradbury, první americká astronautka Sally Rideová, první astronaut na Měsíci Neil Armstrong, slovenští herci Elo Romančík a Viliam Polónyi, americký herec Larry Hagman.

1.Obecní záležitosti

Ve čtvrtek 16. února zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo pro obec a její příspěvkové organizace: rozbory hospodaření za rok 2011, vyřazení majetku a finanční vypořádání. Dále schválilo: Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, prodej a pronájem pozemků, dodatek Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí a MAS 21 o.p.s., finanční příspěvek pro místní knihovnu na nákup knih, na organizaci hudebního festivalu Souznění a na údržbu hřbitova v Trstěnicích. Dále vzalo na vědomí zprávu o poskytnutých informacích.

Ve středu 18. dubna zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2011 a vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Dále schválilo smlouvu o smlouvě budoucí pro Telefonica ČR, podání žádosti o dotaci na realizaci projektu digitálních povodňových plánů mikroregionu, finanční příspěvky na hru Plamen, na provoz mysliveckého kroužku a zájmových kroužků základní školky.

Ve středu 6. června zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo čtvrtletní rozbor hospodaření obce, Správy lesů a ZŠ a MŠ Drmoul, dále schválilo rozpočtové opatření č. 2012/4, dodavatele pro rekonstrukci kulturního domu, použití znaku obce na Mistrovství ČR hry Plamen a účast 2 zástupců obce v Holandsku na slavnostním vyhlášení mezinárodní soutěže Evropská kvetoucí sídla.

Obec Drmoul, jako držitel Zelené stuhy ČR 2011, využila nabídnutou nominaci reprezentovat v roce 2012 Českou republiku v péči o veřejná prostranství s využitím zeleně, v níž se projevuje také osobní iniciativa občanů. Proto nás o víkendu 4. a 5. srpna navštívila mezinárodní hodnotitelská komise soutěže Evropská kvetoucí sídla (Entente Florale Europe), složená ze zástupců 12 evropských zemí. Komise byla přivítána starostkou obce Mgr. Vladislavou Chalupkovou a delegací Karlovarského kraje, vedenou 1. náměstkem hejtmana Ing. Petrem Navrátilem a podpořenou senátorem Ing. Miroslavem Nenutilem a europoslancem Ing. Jaromírem Kohlíčkem, Csc. Příkladnou prezentaci obce připravil a předvedl místostarosta Ing. Josef Švajgl, panely o životě v obci připravila Růžena Knedlíková. Odborný výklad při prvním okruhu prohlídky poskytl komisi ředitel Městského muzea ML Ing. Jaromír Bartoš, při druhém okruhu zahradní architekt Ing. Vladimír Dufek a ředitelka ZŠ Mgr. Jana Mančalová.

V sobotu 25. srpna zastupitelé obce slavnostně převzali certifikát Vzdělaná a odpovědná obec. Toto ocenění získala obec Drmoul na základě výsledků složení odborných testů našimi zastupiteli na semináři Vzdělaný zastupitel, který v dubnu pořádal Svaz měst a obcí České republiky s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko.

Ve čtvrtek 6. září zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo pololetní rozbor hospodaření obce a jejích příspěvkových organizací, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ, protokoly o předání majetku firmě Chevak Cheb a prodej pozemků pro ŘSD ČR. Dále schválilo výměnu vstupních dveří do kuchyně na hřišti a opravu střechy na hřišti.

Pátek 14. září bude navždy zapsán do historie obce Drmoul jako den, kdy jméno malé české obce proniklo do Evropy příkladným činem hodným následování: naše obec získala v těžké konkurenci nominovaných měst a obcí z 11 členských zemí Evropské unie bronzové ocenění v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe 2012 . Toto ocenění za přístup k životnímu prostředí – s důrazem na kvalitu a rozvoj krajiny a vegetace v obci a jejím okolí, na propojení s cestovním ruchem a managementem volného času – převzali starostka Mgr. Vladislava Chalupková a místostarosta Ing. Josef Švajgl v holandském městě Venlo z rukou zástupců pořadatele soutěže Jaroslava Brzáka a Inky Truxové. Ocenění je povzbuzující nejen pro naši obec, ale též pro Karlovarský kraj, který byl historicky poprvé na této soutěži některou ze svých obcí zastoupen.

Ve středu 3. října zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro Chevak Cheb, dodavatele pro spojovací chodník Severní ulice s Plzeňskou a darovací smlouvy na pozemky a stavby veřejného osvětlení a komunikace pro obec.

V pátek 12. a v sobotu 13. října proběhly po čtyřech letech i v naší obci krajské volby. V nich se utkalo celkem 16 stran a hnutí o to, zda kraje budou oranžové, modré nebo různobarevné. Přestože už mnozí přestávají věřit v poctivost současné politiky, volební účast ukázala, že ještě dost občanů chápe volby jako zatím jedinou šanci, jak se pokusit vybrat ty poctivější a těm umožnit něco změnit. Posun do levého politického spektra a tím pootevření dveří novým možným komplikacím dalšího vývoje však nebyl zapříčiněn tím, že by se přes noc stali z lidí levičáci, ale hlubokým zklamáním voličů z nenaplněných slibů dosavadních vítězů.

Ve středu 7. listopadu zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo 3/4letní rozbory hospodaření obce a jejích příspěvkových organizací, dále schválilo záměr prodeje obecních pozemků, účelový příspěvek pro ZŠ a MŠ Drmoul, rozpočtové opatření, užití znaku obce pro účely dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a zřízení nových webových stránek obce. Zvolilo přísedícího pro Okresní soud v Chebu a doporučilo vypovědět smlouvu o přidělení dotace na projekt Mariánskolázeňskem, a tento dokončit z vlastních zdrojů.

Ve středu 12. prosince zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2013, směrnice k provedení inventarizace majetku za rok 2012, plán inventur a odpisový plán. Dále schválilo prodeje pozemků, zřízení věcného břemene, nové internetové stránky od firmy Galileo, účelový příspěvek pro ZŠ na nákup učebnic, příspěvek na nákup knih pro Městskou knihovnu Cheb a příspěvek pro včelaře.

2. Hospodaření obce

Závěrečný účet obce k 31. prosinci 2012 vykázal celkové příjmy 9 663 807 Kč z následujících položek: daň z příjmů (fyzických i právnických osob), daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, dále poplatky (správní, ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství), dotace (ze státního rozpočtu na školu a výkon státní správy, od pracovního úřadu pro pracovníky na veřejně prospěšné práce), dále příjmy z pronájmu a prodeje pozemků, z pronájmu nemovitostí, z poskytování služeb a výrobků (popelnice), také příjmy z úroků z bankovních účtů, příjmy z podílů na zisku a dividend a ostatní nedaňové příjmy. Plnění příjmů činilo 97,2 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje 9 412 709 Kč byly využity zejména na budování zasedací místnosti obecního úřadu a knihovny v kulturním domě, na organizaci Dne dětí a Drmoulských slavností, na příspěvky (na provoz základní a mateřské školy, na nákup knih do knihovny, na činnost SDH a TJ Sokol), na poplatky (za rozhlas, za elektřinu a opravy veřejného osvětlení, za sběr a svoz nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a tříděného odpadu), mzdové a též ostatní náklady pro činnost místní samosprávy. Plnění výdajů tak tvoří 80,1 % k upravenému rozpočtu.

Správa lesů Drmoul dosáhla hospodářského výsledku 629 743 Kč a naše škola 5 195 Kč. K 31.12.2012 zbylo na základním běžném účtu obecního úřadu 5 171 629 Kč a v pokladně 33 950 Kč. Kontrolní orgány neshledaly v hospodaření obce žádné závady.

3. Průmysl, zemědělství, služby

Od pondělí 17. do středy 19. prosince ve stodole prodávala Správa lesů Drmoul občanům vánoční stromky z obecního lesa za přijatelnou cenu.

Na sobotu 22. prosince připravil rybářský spolek Sumeček pro občany prodej vánočních kaprů.

I letos připravila Správa lesů Drmoul pro občany celoroční prodej palivového dřeva za slušné ceny. Zájemcům stačilo přihlásit se s požadavkem na obecním úřadě v kanceláři správy lesů u Bc. Bronislava Šlehofera.

4. Výstavba, doprava, spoje

Na čtvrtek 26. července odpoledne pozvala starostka Mgr. Vladislava Chalupková, zastupitelé obce a zaměstnanci obecního úřadu všechny občany na slavnostní otevření nového obecního úřadu ve zrekonstruovaných prostorách kulturního domu (po bývalé prodejně potravin). Nové přízemní prostory úřadu se líbily. Přítomní občané ocenili zejména přístupnost pro starší občany a matky s kočárky při vyřizování nutných záležitostí. Prohlédli si zrekonstruované prostory a dobře přijali skutečnost, že v půdní vestavbě bude v nejbližší době zřízena jednací místnost se sociálním zázemím a také obecní knihovna.

5. Veřejný život v obci

V sobotu 21. ledna uspořádal SDH Drmoul v kulturním domě již 58. hasičský ples s dobrou zábavou, rychlým občerstvením a bohatou tombolou. Přítomným hrála po celý večer Starovarka.

V sobotu 18. února v kulturním domě připravil Klub žen Drmoul pro děti a rodiče Dětský karneval. I letos přišlo mnoho nápaditých masek a o veselí nebyla nouze. Tato akce se rok od roku těší větší oblibě nejen díky stále početnější účasti, ale též díky štědrosti sponzorů.

V sobotu 25. února se v kulturním domě konal Maškarní bál. Pořádající Klub žen Drmoul si pozval oblíbenou taneční skupinu Triangl a vyhlásil dobře dotovanou soutěž o nejlepší masku. Dobrá nálada vládla po celý večer a ukazuje se, že se i tato akce těší stále větší pozornosti občanů.

V pondělí 12. března připravil v klubovně hasičské zbrojnice Svaz tělesně postižených v ČR-MO Drmoul ve spolupráci s obecním úřadem přednášku na téma O výsledcích výzkumu mozku.

Od pátku 30. března do středy 4. dubna se v sále kulturního domu pod patronací Klubu žen Drmoul konala velikonoční výstava ručních prací. Návštěvníci výstavy si se zájmem prohlédli nejen vystavené výrobky různých kreativních technik, ale též soutěžní návrhy velikonočních pohlednic.

Ve středu 4. dubna odpoledne proběhlo v sále kulturního domu slavnostní vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže O nejhezčí pohlednici. Soutěž vyhlásil v lednu dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko. Předání cen bylo spojeno s vystoupením dětského sboru Pohádková flétna ze ZŠ Stará Voda a malým občerstvením.

V pondělí 30. dubna odpoledne byla na návsi za velkého zájmu občanů postavena májka. Podvečerní Rej čarodějnic předvedli žáci základní školy.

O víkendu 12. a 13. května v sále kulturního domu organizovalo myslivecké sdružení Hubertus Výstavu trofejí.

V neděli 20. května se za slunečného odpoledne, pod patronací obce Drmoul a Klubu českých turistů Mariánské Lázně, za hojné účasti nadšenců konalo slavnostní odemykání Panské rozhledny na Panském vrchu po zimním odpočinku. Pro přítomné připravili hasiči dobré občerstvení a na závěr ukázku slaňování osoby na nosítkách z rozhledny. Zájemci měli možnost zakoupit si pohlednice s razítkem obce a další upomínkové předměty obce. Účastníci obdrželi barevný leták s mapou naučné stezky a cyklostezek katastru Drmoul, takže si po akci mohli své turistické schopnosti ihned vyzkoušet.

Na sobotu 5. května pozvalo Místní sdružení rybářů Sumeček občany na slavnostní otevírání rybníku U mlýna s možností chytání ryb i pro nečleny sdružení.

V sobotu 19. května se kolektiv mladých hasičů zúčastnil jarního okresního kola celostátní soutěže hry Plamen 2011/2012, konaného v obci Křižovatka. Soutěžilo se ve štafetě 60 x 60 m a v požárním útoku. V konkurenci 7 sborů získalo naše družstvo mladších žáků 5. místo a družstvo starších žáků 3. místo. Vzhledem ke skutečnosti, že u většinu dětí šlo o premiéru, lze dosažená umístění hasičského sboru považovat za nadějná.

Od soboty 2. do soboty 9. června pobývala v naší obci 19členná skupina Dobrovolné ekumenické organizace ASF, která prováděla odborné čištění náhrobků na židovském hřbitově za účelem pořízení nového dokumentačního materiálu pro vydání knihy o této vzácné kulturní památce. V závěru pobytu se v pátek 8 června uskutečnilo v kulturním domě Přátelské setkání s malým koncertem.

V neděli 3. června uspořádala Obec Drmoul ve spolupráci s místními organizacemi a spolky na místním hřišti Den dětí. Díky štědrosti i osobní pomoci mnoha sponzorů si děti dobře zasoutěžily a pobavily se.

Ve dnech 18. až 21. července se na hřišti TJ Sokol Drmoul uskutečnilo fotbalové soustředění místní přípravky, naplněné tréninky, chutnou celodenní stravou v Hospůdce Na Hřišti a dalšími akcemi k posílení těla i ducha (mj. cyklovýlet do Tří Seker k sehrání fotbalového zápasu a malý turnaj s týmy Velká Hleďsebe a Lázně Kynžvart). Soustředění se i díky organizátorům Václavu Matouškovi, Vladimíru Sobotkovi, Barboře Vosecké, Petru Drobečkovi a výbornému kuchaři Milanu Rothovi vydařilo, takže se příští rok zase všichni rádi setkají.

V pátek 24. srpna odpoledne se v rámci zahajovacího programu 14. Drmoulských slavností konal u kulturního domu za přítomnosti rodiny Norberta Frýda slavnostní křest knihy O Drmoulu dávném a současném. Kniha byla vydána začátkem léta prvotiskovým nákladem 500 kusů po 96 stranách za finanční podpory obce Drmoul a za spolupráce starostky Mgr. Vladislavy Chalupkové, Mgr. Hany Zadinové a Simony Bokrové. Úvodem ji opatřil Ladislav Štěpán a text o obci připravila Růžena Knedlíková. Kniha jistě obohatí regionální literaturu a bude mít též čestné místo v knihovničce většiny drmoulských rodin.

V sobotu 25. srpna dopoledne pokračovaly u kulturního domu 14. Drmoulské slavnosti tradiční hasičskou soutěží O pohár starostky obce. Na odpoledne byly připraveny různé atrakce a stánky. Mladí hasiči připravili překážkovou dráhu, kterou si mohly vyzkoušet i děti z Drmoulu i okolí. Pro veřejnost také předvedli ukázky náročnosti tréninku v požárním útoku. Dospělým hrála dechovka Daliborka, děti potěšila Dětská zvířecí show. Večer se kapela Sebranka postarala o Country zábavu a Vesnické mažoretky předvedly hezkou podívanou. Hodinu před půlnocí vyvrcholily slavnosti večerním ohňostrojem.

V úterý 18. září se v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi ve Třech Sekerách konalo slavnostní vyhodnocení fotosoutěže O nejhezčí fotografii na téma Náš region, kterou v květnu vyhlásil dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko ve spolupráci s německým partnerem obcí Mähring. Přítomní si mohli všechny fotografie vystavené na tablech prohlédnout a seznámit se tak se zajímavými místy, památkami, přírodními úkazy, tradicemi i současným společenským a kulturním životem místních obyvatel žijích na obou stranách příhraniční oblasti.

V sobotu 20. října se v Drmoulu sešlo 65 mladých hasičů z 8 hasičských sborů okresu k soutěžím podzimního kola hry Plamen 2012/2013 (Branný závod požárnické všestrannosti okresu Cheb). První soutěžní hlídka našich starších žáků obsadila pěkné 3. místo, hlídka mladších žáků byla pátá.

Od čtvrtka 29. listopadu do soboty 2. prosince se v sále kulturního domu pod patronací Klubu žen konala Vánoční výstava ručních prací a prací žáků základní a mateřské školy. Denně měli návštěvníci možnost inspirovat se hezkými vystavenými výtvory a zájemci si dokonce mohli vyrobit nebo zakoupit adventní věnec či originální dárek, nebo jen tak vánočně rozjímat při kávě s cukrovím.

Na sobotu 8. prosince odpoledne připravila Obec Drmoul v sále kulturního domu Vánoční posezení pro seniory. K tanci a poslechu hrála Daliborka. Seniory potěšilo roztomilé vystoupení dětí z mateřské školky, široká nabídka občerstvení i malý dárek pro každého.

V neděli 2. prosince se za mrazivého odpoledne a velkého zájmu občanů konalo Slavnostní rozsvícení vánočního osvětlení na prostranství u Kaple sv. Josefa. Pronikavý chlad zaháněly svižné rytmy DJ Mirka Hraby, hezká vystoupení žáků základní školy a podávání horkých nápojů (čaj, grog, svařák).

V neděli 30. prosince odpoledne se v Kapli sv. Josefa konalo Zpívání u jesliček o pro děti i dospělé.

6. Školství

V úterý 21. února se za slunečného dopoledne a za doprovodu píšťalek, řehtaček a dětského křiku vydal masopustní průvod od mateřské školy do ulic obce. Na četných zastávkách předvedli školáci a předškoláci všem přihlížejícím hezké písničky, básničky i tanečky. Vykoledovali si sladkosti od rodičů i obecního úřadu a pochutnali si na masopustních koblihách.

Ve středu 23. března připravila ZŠ a MŠ k přivítání jara tradiční vynášení Moreny. Když děti Morenu zapálily a vhodily do vody, přivítaly zatím ještě chladné jaro písničkami, básničkami a tanečky.

Středa 31. října patřila již tradičnímu Průvodu duchů, který organizovala Základní škola. Převleky si děti samy vyrobily a dobře se v nich vydováděly.

Ve středu 19. prosince odpoledne se v sále kulturního domu konala Vánoční besídka žáků základní školy. Děti rády ukazují, čemu se naučily, a tajně doufají, že je za to hodně pochválíme. Jejich vystoupení bylo zdařilé a potlesk dlouhý. Všichni se dobře bavili.

7. Sociální a zdravotní záležitosti

Od pondělí 21. do pátku 25. května vyhlásilo Občanské sdružení Diakonie Broumov sbírku použitého ošacení. Sbírka se uskutečnila prostřednictvím Obecního úřadu Drmoul a získané ošacení se stalo součástí materiální pomoci sociálně potřebným.

V sobotu 1. září odpoledne proběhlo na autobusové zastávce očkování psů.

Od pondělí 12. do pátku 16. listopadu se uskutečnila podzimní sbírka použitého ošacení, kterou vyhlásilo Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Drmoul. Sociálně potřební ocení tuto materiální pomoc zejména v zimních měsících.

Ve středu 21. listopadu odevzdala obec Drmoul redakci Chebského deníku dva pytle víček od PET lahví, které shromáždili naši sběrači z řad dětí i dospělých na pomoc vážně nemocné malé Lucince. Tímto příspěvkem jsme tak aspoň částečně přispěli rodičům Lucinky k potřebným osmadvaceti tunám víček na pokrytí nákladů drahé čtyřtýdenní léčby. Sbírka víček ukazuje na hluboké kořeny lidské solidarity, nemůže však být trvalým řešením léčby ojediněle se vyskytujících nemocí v moderní demokratické společnosti.

8. Počasí

Leden : Počátkem měsíce bylo větrno a teploty se pohybovaly kolem 10 stupňů. I v naší nadmořské výšce tál sníh. Od 26. 1. k nám začal proudit mrazivý SZ vítr a silně se ochladilo.

Únor: Mrazivé počasí první poloviny měsíce zapříčinila ruská tlaková výše. Teploty klesaly až na mínus 20 stupňů (na Kvildě mínus 39,4). Druhá polovina byla příjemnější a teploty se přechodně vyhouply až na 10 stupňů.

Březen: Teploty přechodně stouply až na 15 stupňů (v Praze dokonce na dvacet). První výraznější jarní bouřka se objevila 23. 3. a na konci měsíce se mírně ochladilo.

Duben: V tomto měsíci převládalo klasické jarní počasí se 2 výjimkami. Velikonoční sobota nás překvapila studeným větrem a teplotami kolem nuly, neděle pak sněhovou přeháňkou a pondělí mírným mrazem. V závěru měsíce nám zase příliv horkého tropického vzduchu přinesl teploty přes 20 stupňů.

Květen: Už první dny se přes nás přehnaly silné jarní bouřky, déšť i drobné kroupy. Zmrzlíci přišly na den přesně a mrazy nám na zahrádkách spálily květy na zemi i na stromech. Další bouřky už byly slabší, až na silnou bouřku 22. 5.

Červen: Počasí bylo převážně jarní, ale velmi suché. Vyskytlo se sice několik srážek ve formě prudkých bouřek, které však situaci se suchem neřešily – rychle spadly a rychle také odtekly, především malým toky. Letní teploty zavládly až v posledních dnech měsíce.

Červenec: Mohli bychom jej nazvat měsícem častých krátkých letních bouřek, k jejichž částečnému uklidnění došlo až v poslední dekádě. Teploty kolísaly od 15 do 25 stupňů.

Srpen: Po prvním týdnu se bouřková činnost zcela uklidnila a zavládlo trvalé letní počasí (v Dobřichovicích u Prahy dokonce padl absolutní teplotní rekord ČR 40,4 stupně a překonal tak rekord z roku 1983 o 2 desetiny stupně). Studená fronta, která nás 31. 8. přešla, přinesla vydatné plošné srážky a ukončila dosavadní srážkový deficit. Také však ukončila letní ráz počasí.

Září: Počasí bylo ještě relativně teplé a převážně polojasné, přesto už spíše podzimní, od 2. dekády s ranními mlhami.

Říjen: Byl to teplotně nadnormální měsíc s malou oblačností a ranními i dopoledními mlhami. Ke konci měsíce nás přešla studená fronta a začal k nám proudit chladný vzduch. Zažili jsme největší teplotní přechod ze slunečného do mrazivého počasí. Začal padat mokrý sníh pod jehož tíhou praskaly větve stromů s dosud neopadaným listím.

Listopad: Začátkem měsíce sníh rychle roztál, neboť se opět vrátily teplejší, střídavě polojasné dny se dny s velkou oblačností a slabými srážkami. Svatý Martin na bílém koni nepřijel. Místo něj přišlo slunečné počasí bez srážek a inverzí, které trvalo téměř do konce měsíce.

Prosinec: Začátkem měsíce napadla slabá sněhová pokrývka, ale zimní mrazivé počasí vydrželo jen do poloviny měsíce. Pak se oteplilo, obleva měnila ve dne tající sníh na vodu a tu v noci měnily přízemní mrazy na nebezpečnou ledovku. Vánoce na sněhu by byly jistě zdravější.

9. Pohyb obyvatelstva

V sobotu 16. června byli v klubovně hasičské zbrojnice starostkou Mgr. Vladislavou Chalupkovou slavnostně přivítáni do života Jakub Paclt, Albert Slepička, Šimon Kovanda a Eliška Svobodová. Našim novorozeným drmoulským občánkům zarecitovali předškoláci hezké básničky a šťastní rodiče pro ně obdrželi malé dárky.
K 31. prosinci vykazovala statistika obce Drmoul 943 obyvatel, z toho letos 13 nově narozených a 7 zemřelých. Do obce se přistěhovalo 8 občanů a odhlásilo se 26 občanů.

10. Různé

Od pondělí 26. do středy 28. března se uskutečnil jarní sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu do kontejnerů umístěných za Obecním úřadem.
V úterý 24. července odpoledne pořádala firma z Brna, vlastnící povolení od Puncovního úřadu, výkup zlata od občanů.
V pátek 19. a v sobotu 20. října se uskutečnil podzimní sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu do kontejnerů umístěných za Obecním úřadem.

11. Činnost kronikáře

Při listopadovém focení Vánoční výstavy v sále kulturního domu jsem byl mile překvapen zručností členek Klubu žen a žáků při výrobě vánočních ozdob. Využil jsem nabídku a dal si vyrobit hezký adventní věnec, který mi dlouho voněl borovým hájem – děkuji.