Kronika 2016


Úvodem

Bude-li se v budoucnu někdo z občanů ptát, které ze světových   a domácích událostí roku 2016 považovali Češi  za nejdůležitější, třeba se nad top výsledky těchto průzkumů pozastaví:

     Svět 2016
 •    Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách
 •    Nekončící válka s tzv. Islámským státem
 •    Referendum, ve kterém občané Británie  rozhodli, že má jejich země opustit Evropskou unii
 •    Více než 200 otřesů v Itálii, v nichž zahynulo přes 300 lidí
 •    Zákaz startu ruských atletů na olympiádě kvůli dopingovému skandálu
 •    Udělení Nobelovy ceny za literaturu pro Boba Dylana
 •    Otevření nejdelšího železničního tunelu světa ve Švýcarsku
 •    Zemřel Umberto Eco
 •    Nejstarší žena na světě (Italka) se dožila 117 let
 •   Leonardo DiCaprio konečně dostal Oskara
       Česko 2016
 •  Ministrovi financí Babišovi se podařilo prosadit zavedení registračních pokladen
 •  ČSSD nečekaně propadla v krajských i senátních volbách i přes pozitivní výsledky naší ekonomiky
 • Neocenění Jiřího Brady prezidentem republiky Milošem Zemanem údajně avizovaným státním vyznamenáním
 • Ovládnutí světového poháru i získání  velkého křišťálového globusu biatlonistkou Gabrielou Koukalovou (dříve Soukalovou)
 • Norská sociálka definitivně připravila Češku Michálkovou o její děti
 • Jediné zlato Lukáše Krpálka na olympiádě
 • Petr Kramný byl za vraždu dcery a ženy odsouzen na 28 let
 • Konečně byla otevřena dálnice D 8
 • Parlament zakázal kouření ve všech barech a hospodách
 • Karel Gott získal již po jedenačtyřicáté Zlatého slavíka

Je totiž velmi těžké zbavit se dojmu, že odpovědi respondentů v těchto průzkumech se až příliš často podobají  nevázaným odpovědím v zábavném televizním pořadu Co na to Češi. Že by se opět začal prosazovat náš pověstný švejkovský klid, který se prý dobře osvědčil k přežití monarchie, fašismu i socialismu, aby nám pomohl přežít se zdravým rozumem také unii a imigraci?  To by za této nové situace asi nebylo moc rozumné.

Bohužel byl tento rok výjimečný též dvojnásobným množstvím úmrtí slavných osobností. U nás jsme se rozloučili třeba s gymnastkou Věrou Čáslavskou, s herci Františkem Peterkou, Lubou Skořepovou, Borisem Hybnerem,  s výtvarníkem Adolfem Bornem, s rockovým kytaristou, skladatelem a pedagogem Radimem Hladíkem… V zahraničí nás opustili třeba zpěváci David Bowie, Prince, Georgie Michael, herci Alan Rickman, George Kennedy, Bud Spencer, Gene Wilder, boxer Muhamad Ali, filosof  a spisovatel Umberto Eco …

Podobně jako rok 2015 byl i tento rok teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Mimořádná vedra z loňska se však již neopakovala (zažili jsme pouze 14 tropických dní a jedinou tropickou noc) a vodní bilanci zachránily vydatné červnové a červencové srážky. I když bylo toto srážkově příznivě se vyvíjející léto ovlivněno sušším srpnem a zářím, dostatečná zásoba spodních vod  a všeobecně vyšší vlhkost vzduchu způsobily, že se k naší velké radosti nebývale dařilo růstu hub v okolních lesích.

Slíbená stavba obchvatu Drmoulu opět nezačala. Přecházení přes Plzeňskou ulici zůstává i nadále komplikované a nebezpečné. Přitom se hustota provozu nákladní a kamionové dopravy (dopravci šetří na dálničních poplatcích na náš úkor) na této hlavní silnici, která rozděluje obec na poloviny, stále zvyšuje.

Nikdo nemá účinný recept na řešení současných problémů, ale stoupající netrpělivost při jejich řešení příliš rozděluje lidi, takže by nám mohla přinést problémy další – a ještě větší. Nabízí se pevnější semknutí občanů pod Masarykovým heslem „Nebát se a nekrást“!


1. Obecní záležitosti

Ve čtvrtek 28. ledna zastupitelstvo na svém zasedání projednalo   a schválilo podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště Sportovního areálu Drmoul.

Ve středu 16. března zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo účetní uzávěrku a závěrečný účet obce za rok 2015, účetní uzávěrku ZŠ a MŠ za rok 2015, vzalo na vědomí Zprávu          o výsledku hospodaření obce Drmoul za rok 2015 (bez chyb             a nedostatků), schválilo obecně závazné vyhlášky č. 1, 2, 3 a 4/2016 s platností od 1. 7. 2016 , finanční vypořádání s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ,  rozpočtové opatření, smlouvy o zřízení věcných břemen, finanční příspěvky na provoz hřbitova v Trstěnicích, na festival zdravotně postižených a na dějepisnou soutěž studentů.

Ve středu 11. května zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene, záměr prodeje starého obecního úřadu, dodavatele oprav hasičské zbrojnice, nová pravidla pronájmu sálu KD, finanční příspěvek pro Motokros na Cechu a obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016.

Ve středu 13. července zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo navýšení finančního příspěvku na provoz hřbitova v Trstěnicích, finanční příspěvek škole pro prvňáčky, nákup pozemku, dodavatele vybavení klubovny a dodavatele doplnění dětského hřiště. Dále schválilo podnikatelskou činnost obce a vyhlášení soutěže na prodej starého obecního úřadu.

Ve středu 21. září zastupitelstvo na svém zasedání projednalo schválilo prodej domu Plzeňská  181, nákup kontejnerů na bio-odpad a dodavatele pro dětský koutek, dětské hřiště a zařizovací předměty do baru KD.

Ve středu 2. listopadu zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na přístavbu ZŠ, rozpočtové opatření a nákup pozemku.

Ve středu 14. prosince zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo přebytkový rozpočet na rok 2017 (příjmy 11 485 tisíc Kč, výdaje 10 735 tisíc Kč, splátka dlouhodobého úvěru 750 tisíc Kč), dále schválilo plán inventur na rok 2017, smlouvu       o zajištění autobusové linky MHD č. 10 na rok 2017, finanční příspěvky pro Městskou knihovnu  Cheb a Český svaz včelařů, finanční dar pro místní SDH.


  2. Hospodaření obce

Obec Drmoul

Celkové příjmy k 31. 12 2016 činily  24 322 876,34 Kč a tvořily je:

 1. 1.   Daňové příjmy
 2. 2.   Nedaňové příjmy
 3. 3.   Kapitálové příjmy
 4. 4.   Přijaté transfery

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu –  103,85 %

Celkové výdaje k 31. 12 2016  činily  11 085 720,20 Kč a tvořily je:

 1. 1.   Běžné výdaje
 2. 2.   Kapitálové výdaje

Plnění výdajů  k upravenému rozpočtu – 78,60 %

Stav běžného účtu k 31. 12 2016 činil  19 185 932,67 Kč

Zůstatek na pokladně k 31. 12 2016 činil   3 129,- Kč

Rozbory hospodaření zpracovala Ing. Renata Kuncová

Finanční odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje nezjistil v předloženém hospodaření obce za rok 2016  žádné chyby ani nedostatky

Základní škola a Mateřská škola Drmoul

Celkové výnosy k 31, 12 2016 činily  1 837 806,92 Kč a tvořily je:

 1. 1.   Dotace na provoz
 2. 2.   Tržby za stravování
 3. 3.   Úroky
 4. 4.   Doplňkové činnosti

Celkové náklady k 31.12.2016 činily  1 786 258,66 Kč a tvořily je:

 1. 1.   Materiál
 2. 2.   Energie
 3. 3.   Služby
 4. 4.   Bankovní poplatky
 5. 5.   Pojištění

Hospodářský výsledek k 31. 12 2016 činil  51 548,26 Kč


3. Průmysl, zemědělství, služby

V pátek a sobotu 11. respektive 12. března proběhl v obci jarní sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu  a elektroodpadu
do kontejnerů umístěných u hasičské zbrojnice. Počet odevzdaných věcí, které dosud jen někde zabíraly místo, rok od roku roste.
Ještě že si vloni hasiči pořídili pro oddělený sběr elektrospotřebičů montovanou plechovou garáž. Je označená symbolem Recyklace s hasiči a elektroodpad k ní mohou občané vozit v průběhu celého roku (větší spotřebiče po domluvě přivezou sami hasiči).

Na sobotu 12. března připravili hasiči sběr kovového odpadu, který občané připravili před branky svých domů. Hasiči si hromádky i hromady sami naložili a odvezli.

V průběhu celého roku prodávaly Lesy Drmoul zájemcům palivové dřevo (jehličnaté za Kč 750,- /prm a listnaté za Kč 900,- /prm), které pro drmoulské občany dovezly zdarma, pro ostatní za Kč 100,- /prm.

V pátek a sobotu 21. respektive 22. listopadu proběhl v obci podzimní sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu     a elektroodpadu do kontejnerů umístěných u hasičské zbrojnice.

V pondělí a úterý 19. a 20. prosince proběhl ve stodole prodej vánočních stromků z obecního lesa za jednotnou cenu 100 Kč.

Jako každoročně nám připravilo Rybářské sdružení Sumeček      na 22. prosince prodej vánočních kaprů. Letos to vyšlo na chladný čtvrtek, kdy bylo brzy ráno nutné napřed rozbít na Hrušáku led, aby šlo kapry odlovit. Při prodeji bylo sice také chladno, ale prodejci      i kupující se mohli podle potřeby zahřívat v opět otevřené hospůdce U sumečka.

Obchodu Potraviny na Školní 267 (provozovaném Vietnamci) se daří. Je to dobré pro provozovatele i pro nás – toužili jsme přece (aspoň v koutku duše) po návratu toho stavu, kdy tam prodávala paní Ivanka Švarcová. Není tedy divu, že si nás moderně provozovaný obchod s různým sortimentem brzy získal. Zamysleli jsme se však někdy nad tím, zda není škoda, že jsme ztratili  obchůdek Beruška?


4. Výstavba, doprava, spoje

Stavba ochvatu Drmoulu by podle dalšího slibu ŘSD měla začít v druhé půlce příštího roku (červenec, srpen). Asi pětikilometrový úsek od obchvatu Velké Hleďsebe po silnici za Trstěnicemi má stát asi 570 milionů Kč. Tato dopravní stavba byla zařazena mezi vybrané stavby, u nichž nebude nutné přepracovat celý proces vlivu na životní prostředí.

V pátek 15. ledna se před kulturním domem konalo slavnostní zahájení provozu tzv. oranžového přechodu, osvětleného               pro zvýšení bezpečnosti přecházení za horších světelných podmínek dvěma stojanovými lampami. Celou pořizovací částku    85 tisíc Kč uhradila Nadace ČEZ.

V pondělí 14. března proběhlo s odborným výkladem veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu    (do 21. března byl na OÚ Drmoul vystaven široké veřejnosti k nahlédnutí).

Smlouva o zajištění autobusové linky č. 10 pro zajíždění z Hamrníků do Drmoulu byla Městskou hromadnou dopravou Mariánské Lázně v tomto roce naplněna. Zastupitelstvo proto        14. prosince schválilo její obnovení i pro další rok. Pokud však začne práce na obchvatu, měli bychom počítat s možnými komplikacemi.


5.Veřejný život v obci

V sobotu 23. ledna se v kulturním domě konal 62. hasičský ples. Předcházel jej příkladný přístup všech hasičů jak k přípravě, tak zaopatření hodnotných věcných cen do bohaté tomboly. Zahájení obstarali Starenkovi trubači a pak už pro plný sál hrála jen skvělá Starovarka z Chebu.

V sobotu 30. ledna zhodnotili hasiči na výroční valné hromadě výsledky SDH Drmoul a činnost výjezdové jednotky v roce 2015. Zprávu přednesl starosta SDH Petr Starenko. Konstatoval, že hasiči své úkoly se ctí splnili: Výjezdová jednotka pod velením Josefa Havlíka uskutečnila 37 úspěšných výjezdů k různým událostem v obci i okolí. Hasiči se opět podíleli na mnoha akcích v obci (stavění a kácení májky, zabezpečení občerstvení a ukázky slaňování rozhledny, úklid Panského vrchu, vítání jara, dětský den, pálení čarodějnic, Drmoulské slavnosti, postavení a rozsvícení vánočního stromu). Mimo to sváželi kovový odpad a odebírali elektroodpad

V sobotu 6. února se v kulturním domě pod patronací Mysliveckého spolku Hubertus konal myslivecký ples.

V sobotu 13. února uspořádali hasiči v kulturním domě ples s názvem Pytlácká noc, na počest bývalého hasiče a kamaráda Tomáše Loslebena, který podobnou akci kdysi pořádal. K tanci hrál Saldo band Luby, na pytláky a pořádek dohlíželo četnictvo  a finanční stráž ze Z. S. PRAPOR SOS FALKNOV NAD OHŘÍ, překvapením plesu byl zručný kovboj a bohatá zvěřinová i rybí tombola.

V sobotu 27. února se v Hospůdce na hřišti konala výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Sokol Drmoul.

V sobotu 5. března Rybářské sdružení SUMEČEK provedlo výlov rybníka U školy a Horního rybníka. Všechny větší ryby byly převezeny do rybníka U lesa, menší byly ponechány, aby dorostly.

Na sobotu 5. března večer připravil v kulturním domě Klub žen Maškarní bál s bohatou tombolou a hudební produkcí skupiny FOX BAND. Množství a fantazie maskovaných dvojic i jednotlivců jsou čím dál větší. Všichni se dobře pobavili.

V sobotu 12. března se v hasičské zbrojnici konal 20. ročník Okurkové ligy. Při zahájení popřáli hasiči manželkám květinami k MDŽ a pohostili je připravenými řízky a bramborovým salátem.  Potom začala  ochutnávka okurek.  Soutěžilo 18 vzorků anonymních pěstitelů, vítězem se stal Josef Moucha.

Ve středu a čtvrtek 16. a 17. března  se pod patronací Klubu žen konala Velikonoční výstava výrobků žen klubu a žáků ZŠ a MŠ.   Pod dohledem zručných žen si žáci a rodiče mohli ve velikonoční dílně vyzkoušet zdobení perníků a malování vajec voskem. V rámci výstavy vystoupil 17. 3. odpoledne hudebně-dramatický soubor školy pod vedením Mgr. Zdeny Hurtové.

V sobotu 19. března se v Horní Vsi konala výroční členská schůze Mysliveckého spolku HUBERTUS Drmoul-Trstěnice.

V sobotu 19. března se v sále kulturního domu konal Dětský karneval, který od loňského roku pořádá Klub maminek. Pozvané klaunské trio Šapito Šou i bohatá tombola se dětem moc líbily.

V sobotu 26. března sehrál na hřišti TJ Sokol fotbalový A-tým první zápas jarní části okresního přeboru s TJ Luby. Zimní příprava týmu byla náročná a výsledek odpovídal úrovni tréninků.

V sobotu 2. dubna se konala výroční členská schůze Rybářského sdružení SUMEČEK. Z funkce hospodáře odstoupil Zdeněk Slovenkai a za něj byl zvolen Stanislav Paclt.

V sobotu 30. dubna hasiči stavěli májku, kterou žáci a děti s rodiči ozdobily krepovými fábory. Dílo se jako vždy zdařilo a mělo mnoho diváků a obdivovatelů ručního stavění májky.

V sobotu 7. května zorganizovalo Rybářské sdružení Sumeček v rybníce U lesa Odemykání rybníků. Přestože ryby moc nebraly, byl to hezký den u vody.

V neděli 21. května odpoledne uspořádala Obec Drmoul s Klubem českých turistů Mariánské Lázně už 9. ročník Odemykání Panské rozhledny. Za účasti starostky Mgr. Vladislavy Chalupkové byla rozhledna po zimním odpočinku slavnostně odemčena. Přítomní se mohli občerstvit (klobásy, pivo, nealko) a zakoupit si pohlednice, knihy a upomínkové předměty obce. Nakonec se mohli trochu bát při slaňování hasičů z rozhledny s osobou v nosítkách za pomoci lezecké techniky.

V neděli 29. května se na hřišti konal Dětský den. Klub žen napekl koláčky, hasiči s dětmi stříkali na terč, rybáři s dětmi lovili z kádě, sportovci s dětmi soutěžili, učitelky si s dětmi hrály, starostka obdivně přihlížela, jak jsou děti šťastné.

V sobotu 13. srpna se na hřišti TJ Sokol konalo úvodní utkání nové sezóny 2016/2017 proti  Sokolu Stará Voda s krásným výsledkem 5 : 0 (co naplat, kdo umí – ten umí). Nutno však říci, že nakonec byla celá sezóna pro naše fotbalisty úspěšná (muži skončili jako čtvrtí,  mladší přípravka třetí).

V sobotu 27. srpna uspořádala obec ve spolupráci s hasiči Oslavu 650 let od první písemné zmínky o Drmoulu a 70. výročí založení SDH Drmoul – 18. DRMOULSKÉ SLAVNOSTI. Slavnosti se konaly     u kulturního domu. Připraveny byly atrakce pro děti i dospělé          a stánky s občerstvením. Odpoledne hrála Daliborka, tančily mažoretky, vystoupil privilegovaný měšťanský střelecký sbor ze Stříbra, běžel program pro děti a vybrané stoly se plnily soutěžními druhy štrúdlů. Hasiči předvedli ukázku, jak si poradit v kuchyni, když se vznítí rozpálený olej na plotně, potom ukázku hašení stohu slámy. K oslavám se též připojili hasiči z ML a Tří Seker. Navečer občany pobavily Broky Františka Kanečka a večer potěšily rytmy country kapely OLD TICKET. Hodinu před půlnocí oslavu ukončil velkolepý ohňostroj.

Na neděli 13. listopadu připravilo Rybářské sdružení Sumeček výlov rybníka U lesa. Hezká podívaná přilákala mnoho diváků.

V pátek 25. až neděli 27. listopadu konal Klub žen Drmoul v kulturním domě Vánoční výstavu. Jako vždy byli prvními návštěvníky žáci, kteří shlédli vystavené exponáty (mezi vystavenými betlémy byly také papírové, dřevěné, perníkové, šiškové a zátkové, které sami ve škole vyrobili) a se zápalem si vyzkoušeli zhotovení vlastních adventních věnců. V neděli pak vystoupil v sále kulturního domu hudebně-dramatický soubor školy vedený Mgr. Zdenou Hurtovou s pásmem Živý betlém.

V neděli 27. listopadu se v podvečer na návsi konalo Rozsvícení vánočního stromu. Starostka obce Mgr. Vladislava Chalupková zahájila akci prvního adventu, potom učitelka Mgr. Zdena Hurtová s harmonikou doprovodila žáky při zpěvu vánočních  koled. Přítomní měli k dispozici občerstvení a teplé nápoje.

V sobotu 3. prosince odpoledne se v sále kulturního domu konalo Vánoční posezení se seniory. Všechny přítomné přivítala starostka Mgr. Vladislava Chalupková. Vedoucí učitelka místní mateřské školky Lucie Klejnová přivedla skupinu dětí, které předvedly pásmo s básničkami, zpěvem a tanečky. Potom až do večera hrála k tanci      i poslechu Daliborka. Lidovky od podlahy a rozdané malé dárky potěšily každého seniora.

Ve čtvrtek 22. prosince od rána prodávali rybáři u Sumečka vánoční kapry. Zájemců bylo mnoho a také bylo dost takových, kteří  od Jaroslava Máši požadovali kapra zabít, vykuchat a mnozí  též stáhnout. A tak se měli prodejci co ohánět.

Ve čtvrtek 22. prosince navečer Obec Drmoul pořádala v Hospůdce na hřišti Vánoční posezení členů zastupitelstva s představiteli drmoulských organizací, institucí, spolků a zařízení. Po společné večeři starostka Mgr. Vladislava Chalupková všem poděkovala a připila na další spolupráci v novém roce.

V pátek 23. prosince se večer před Statkem u Lazurů konalo neformální setkání lidí dobré vůle. Vyzdobený betlém a osvětlený vjezd do statku byl svědkem pohody manželů Lazurových, zpěvu koled, zvuku hudebních nástrojů dětí, rozšafnosti violisty Pešky i dobré nálady přítomných.  Byl to hezký zážitek.


6. Školství

Ve středu 6. ledna nechyběla tříkrálová obchůzka, kterou letos vykonali žáci 2. třídy.  Do nového roku popřáli nejen všem žákům, učitelkám a pracovníkům základní školy, ale i mateřské školy.

V úterý 12. ledna se předškolní děti nejstarší skupiny zúčastnily školního vyučování, aby předem poznaly, na co se od září mohou těšit – na budoucí paní učitelky, spolužáky i prostory školy.

V pátek 15. ledna se všichni školáci se svými učitelkami shromáždili  před obecním úřadem k slavnostnímu vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže na téma Bezpečnost osvětleného přechodu, kterou před nedávnem vypsala Obec Drmoul. Starostka Mgr. Vladislava Chalupková přivítala zástupce Nadace ČEZ, pedagogy i žáky, poděkovala za velké množství výkresů, básniček i příběhů, a vyhlásila výsledek soutěže. Hlavní cenu získal Timon Kůta, ostatní byli odměněni malou sladkostí.

Na čtvrtek 28. ledna připravili žáci 5. třídy s učitelkou Mgr. Zdenou Hurtovou prezentaci projektu Cestovní kancelář – S námi po Evropě, v níž představili vybrané evropské státy spolužákům ze všech tříd. Prezentace se také kromě všech pedagogů školy a rodičů žáků zúčastnil místostarosta Ing. Švajgl. Občerstvení bylo s pomocí rodičů připraveno z typických produktů kuchyně prezentovaných evropských zemí.  Prezentace prokázala, nejen že žáci dobře zvládli vlastivědné učivo o evropských státech, ale též jejich rodící se rétorické schopnosti.

Ve středu 3. února se ve škole konal zápis žáků do 1. třídy. Sedmnáct budoucích prvňáčků bylo provázeno pohádkovými postavičkami. Jejich setkání s hloupým Honzou, princeznami, vodníky i šašky spolehlivě uvolnilo napětí z neznáma.

V úterý 9. února se v chladném dopoledni zaplnilo prostranství před mateřskou školou tradičními i méně tradičními maskami. To se žáci, učitelky, rodiče i další občané sešikovali k masopustnímu průvodu. Než společně vyrazili, zarecitovali předškoláci básničku    a žáci zazpívali a zatančili. Potom za masopustního ryku prošli obcí až na náves, kde je čekal teplý čaj a mnoho sladkých dobrot. Zde opět zpívali a tančili pro radost všech přítomných.

Na čtvrtek 17. března pořádala ZŠ a MŠ za hasičskou zbrojnicí oblíbené Vynášení smrtky. Zněly písničky a říkanky oslavující ukončení zimy a vítání jara. Potom do ohně, který připravili  a dozorovali místní hasiči, vhodili školáci i předškoláci Morenu i její menší sestřičky – a za zpěvu se odebrali do svých tříd.

V pátek 1. dubna se žáci školy připojili k celorepublikové akci Noc s Andersenem činností  v obecní knihovně. Mgr. Bc. Miluše Hornáková a Karin Lazurová si pro žáky připravily bohatý program až do pozdního večera na téma pohádky Malá mořská víla.  Po společném přenocování je ráno přišla pozdravit paní starostka, potom se s pohádkovými pocity rozešli do svých domovů.

Ve středu 6. dubna se konal zápis dětí do mateřské školy.

V pátek 22. dubna oslavila škola Den Země. Každá třída si naplánovala vlastní trasu do přírody i poznávací úkoly, které na ní budou plnit. Třetí třída, přihlášená v rámci celonárodního projektu Naše Země – živá Země (i se svou učitelkou Renatou Rothovou)   do soutěže Dárek pro Zemi, vymyslela a zrealizovala originální dárek: ekologický návrh. S ním třída seznámila ostatní žáky školy. Následně se návrh v regionálním kole soutěže umístil na 2. místě  a byl 14. 6. veřejně oceněn na radnici v Mariánských Lázních.

Na pátek 6. května Včeličky a na pondělí 9. května Kuřátka pozvaly své maminky do MŠ na oslavu svátku matek. Zarecitovaly jim mnoho básniček a zazpívaly hodně písniček. Všechny maminky byly mile překvapené, co jejich ratolesti dokážou. Na závěr od dětí dostaly vlastnoručně vyrobené dárečky a přáníčka.

V pátek 12. května se po úspěšném auditu podařilo škole obhájit  a již podruhé získat – titul EKOŠKOLA (ocenění převzali zástupci ekotýmu 15. 6. ve Valdštejnském paláci Senátu ČR). Kdo průběžně sleduje ekologické aktivity školy, nediví se. Do mezinárodního programu Ekoškola je škola zapojena od školního roku 2012/2013, má svůj ekotým a funkcí koordinátorky je pověřena učitelka Renata Rothová. Ekologií žijí všichni žáci i učitelé. Na shromáždění školy  k vyhodnocení úspěchů ekologických aktivit školy, konaném v závěru školního roku, starostka Mgr. Vladislava Chalupková poděkovala všem za pilnou práci a poblahopřála k získání titulu.

Ve čtvrtek 1. září byl starostkou obce Mgr. Vladislavou Chalupkovou a ředitelkou školy Mgr. Alenou Rubickou zahájen nový ŠR 2016/2017 s rekordním počtem 78 žáků (z toho 13 prvňáčků). Zahájení před základní školou byl přítomen také senátor za Chebsko a Tachovsko Mgr. Miroslav Nenutil, který pozdravil přítomné rodiče, učitelky a žáky, ocenil jak úspěchy školy v oblasti ekologie a ekologické výchovy a obhájení titulu Ekoškola, tak i záslužnou práci ekotýmu vedeného koordinátorkou Mgr. Renatou Rothovou.

V pátek 21. října se k oslavě Dne stromů shromáždili žáci s vyučujícími v tělocvičně, aby dokumentovali, co se celý týden naučili o stromech, jejich životě a užitku – a především co na téma stromy vytvořili. Potom přednášeli básničky a zpívali písničky o stromech.

V pondělí 31. října se na škole konal Den duchů. Dopoledne žáci plnili duchařské úkoly, kreslili a malovali. Potom dlabali a vyřezávali dýně, jimiž ozdobili okolí školy a přilehlou náves. Navečer se všichni se svými učiteli a rodiči sešli u altánku na návsi, kde  pod taktovkou učitelky Mgr. Zdeny Hurtové zazpívali. Ještě než se sešikovali do průvodu s lampiony k obchůzce obce, pokreslili ulici u školy strašidelnými obrázky.

V pondělí 5. prosince se škola probudila do chladného rána jako Čertí škola. Čerti 5. třídy se starali o to, aby se čertíci 1. a 2. třídy také stali pořádnými čerty. Připravili pro ně úkoly, v nichž museli čertíci prokázat dobrou paměť, hbitost, obratnost a odvahu (obstáli, a to dokonce i při návštěvě pekla ve sklepě). Čerti 3. třídy plnili tajné úkoly ve své třídě. Čerti 4. třídy uspořádali čertí vaření (zlatavé bramboráčky a voňavou bramboračku) k pohoštění svému i čertů jiných tříd.

Ve středu 21. prosince se v sále kulturního domu konala Vánoční školní besídka pro žáky, jejich rodiče a příbuzné. V úvodu zazpíval školní sbor  tři hezké vánoční písničky, potom prvňáci sehráli pohádku O Kašpárkovi, druháci objasnili vznik pověsti O zlatém prasátku, třeťáci představili předvánoční a vánoční zvyky a tradice, čtvrťáci a následně páťáci zatančili na známé hudební skladby. Žáci 5. třídy ještě přidali dramatizaci známé vánoční písně Vánoce přicházejí. Potom se všichni účinkující shromáždili na pódiu a po závěrečné řeči ředitelky Mgr. Aleny Rubické každá třída zazpívala na melodii písně Halleluah své vlastní přání. Bylo to dojemné!


7. Sociální a zdravotní záležitosti

V neděli 27. března ráno jsme ve 2 hodiny úplně snadno posunuly ručičky na 3. hodinu, ačkoli již dávno pominuly ekonomické výhody tohoto kroku. Zdravotní nevýhody spočívající v hrubém porušení biorytmu lidského těla a mysli však zůstaly. Lidé trpící zdravotními problémy kvůli jediné hodině tajně doufají, že se rčení daně a smrt nerozšíří  na daně, smrt a letní čas.

Ve středu 6. dubna měla MUDr. Gabriela Ondrušová v zasedací místnosti obecního úřadu zajímavou přednášku na téma Vše co nám výživoví poradci neřeknou aneb výživa v kostce.

V sobotu 27. srpna dopoledne proběhlo na autobusové zastávce   u školy očkování psů (Kč 100,-).

Každou středu se ve školní tělocvičně cvičilo PILATES k celkovému posilování těla. Cvičení vedla MUDr. Gabriela Ondrušová.

I letos jsme v obci sbírali víčka, tentokrát pro Barunku.


8. Počasí

Leden:  Už od 5. ledna postupně v několika vlnách sněžilo (až do výše 20 centimetrů). Také mráz jsme si užili (19. 1. dokonce překročil mínus 20. stupňů). Nebýt pár dní prudkého oteplení koncem měsíce (28. 1. bylo již předjarních 10 stupňů a sníh rychle mizel), bylo by možné říci, že se leden projevoval jako skutečně zimní měsíc.

Únor: Byl teplý a vlhký s častými silnými až bouřlivými větry (pokud mrzlo, tak jen slabě, pokud padal sníh, rychle tál).

Březen:  Teplotně se podobal únoru. V závěru měsíce se příroda začala rychle probouzet (poslední březnový den bylo už příjemných 16 stupňů).

Duben: Začátkem měsíce nás nečekaně pozdravilo léto (5. 4. dokonce s teplotou 20 stupňů). Vláhy začalo rychle ubývat. Naštěstí 16. 4. přišla první jarní bouřka a začalo se ochlazovat. V  posledním týdnu také sněžilo a  29. 4. dokonce mrzlo (poslední záchvěv zimy: mínus 4 stupně, při zemi mínus 9 stupňů).

Květen:  Přinesl krásné jarní počasí s řadou slunečných dnů. Teploty stoupaly až do 22. 5. ( téměř do tropických teplot) a začalo se projevovat sucho. Potom přece jen přišla bouřka s deštěm  a do konce měsíce často pršelo.

Červen: Od začátku měsíce vydatné deště pokračovaly  ve zlepšování vodní bilance, také Medard se letos vyřádil. Přitom ale bylo převážně velmi teplo, což přispělo k časnému růstu hub v okolních lesích. Koncem měsíce jsme potom zažili tři tropické dny (23.-25. 6.).

Červenec: Byl horký a vlhký zároveň. Osm tropických dnů a jednu tropickou noc vyvážilo 8 dní s bouřkou. V lesích nastala doslova houbová exploze, takže i „nehoubaři“ nacházeli plné koše hub.

Srpen: Přinesl také horké dny, ale zároveň i sucho (bouřka se vyskytla pouze v jednom dni). Teplotně léto vyvrcholilo v závěru měsíce dvěma tropickými dny, které také zarazily houbovou explozi.

Září: Dále pokračovalo krásné a stálé počasí. Ještě 11. 9. jsme zažili poslední tropický den roku. Po celý měsíc se nevyskytl ani jediný byť přízemní mrazík. Po vydatnějších srážkách se ve dnech 16. a 17. 9. začal opět obnovovat růst hub.

Říjen: Tento měsíc se představil jako nezvykle silně zamračený. Po vydatných srážkách v první dekádě se zcela obnovil tak silný růst hub, že vydržel téměř do konce listopadu. Slunce svítilo jen málo a letních teplot jsme se už nedočkali (22. 10. naopak poprvé mrzlo).

Listopad: Byl naopak nezvykle slunečný, ale s 20 dny ranních mrazíků a prvním sněhem (10.11.). Přesto růst hub pokračoval až   do 29. 11., kdy nastoupily silnější mrazy, které definitivně ukončily „houbový rok“.

Prosinec: Poslední měsíc v roce se ukázal jako proměnlivý. Srážek spadlo méně než v listopadu a jeho častým projevem byly bouřlivě větrné dny. V první dekádě silně mrzlo (až mínus 10 stupňů), druhá začala oteplením (až plus 10 stupňů) a pokračovala dlouho očekávaným sněžením (18. 12.). Sněhu však bylo málo a ten  do Štědrého dne roztál.


9. Pohyb obyvatelstva

Ve středu 3. února se do školy s rodiči dostavilo 17 dětí k zápisu   do 1. třídy. Několik rodičů však pro své děti žádalo o odklad nástupu povinné školní docházky.

V pátek 4. listopadu v zasedací místnosti Obecního úřadu Drmoul starostka Mgr. Vladislava Chalupková slavnostně přivítala do života novorozené drmoulské občánky: Tomáše Foustku, Evelínu Čechovou, Annu Plášilovou a Lukáše Šindeláře. Učitelka Kateřina Hanzlíková přišla s pěti dětmi MŠ, které novorozeným v kolébce pěkně zarecitovaly a zazpívaly.

K 31. prosinci vykazovala statistika obce Drmoul 986 obyvatel, z toho 8 nově narozených a 8 zemřelých. Do obce se přihlásilo 46 občanů a odhlásilo se 17 občanů.


10. Různé

Pět obecně závazných vyhlášek, které jsou od 1. července v platnosti, mají po počátečních obavách a nejasnostech šanci  na respekt, neboť naprostá většina občanů ctila i předtím zásady dobrých vztahů občanů k obci, sousedům i životnímu prostředí.   Na odezvu u občanů, kteří v minulosti neprokázali dost ohleduplnosti a smyslu pro pořádek, si ještě musíme počkat (zatím jen namátkově zkoušejí, co si mohou beztrestně dovolit).

V sobotu 17. září se na bývalém vojenském cvičišti konal 2. ročník srazu vojenské techniky na Cechu sv. Víta. Už v pátek odpoledne      a navečer se tam sjely nejrůznější veteráni vojenské techniky. Sobotní program zahrnoval vyjížďku kolony 23 vozidel přes Horní Ves a Trstěnice do Pístova k památníku obětem 2. světové války.   Po této pietní zastávce se kolona přes Ovesné Kladruby,  Mariánské Lázně a Drmoul vrátila na Cech, kde všechny čekal výtečný hasičský guláš. Návštěvníci srazu si potom mohli prohlédnout vystavenou vojenskou a hasičskou techniku a dokonce se projet bévépéčkem, obrněným transportérem i vojenskými osobními vozidly (projížděk si užily hlavně děti). Navečer všichni shlédli představení divadla z Klatov a do noci pokračovali povídáním  o technice a vzpomínkami na předešlý sraz. Akce byla ukončena ohňostrojem.

V pátek a sobotu 7. a 8. října se v obci konaly volby  do zastupitelstev krajů v zasedací místnosti obecního úřadu.

Ve čtvrtek 20. října se v Drmoulu konalo Setkání zástupců osmi základních a středních škol Karlovarskéh kraje – držitelů titulu EKOŠKOLA. Přítomné koordinátory a členy ekotýmů přivítala starostka Mgr. Vladislava Chalupková a ředitelka školy Mgr. Alena Rubická. Občanské sdružení Ametyst provedlo přednášku o perlorodce říční, následovala společná prohlídka školy a školky, procházka k Panské rozhledně a na židovský hřbitov. Po návratu se na návsi opékali buřty. Všichni se shodli na nezbytnosti ekologické výchovy mladé generace.


11. Činnost kronikáře

Mám kronikářství rád a jsem přesvědčen, že jeho úloha v obci nepomíjí, spíš naopak. Letos sedím již nad svou osmou obecní kronikou, získal jsem cenné kronikářské zkušenosti, znám lépe lidi v obci – a oni mne. Převedl jsem do digitální podoby Obrazové kroniky obce od roku 1946 ( jak nám je uchovala bývalá kronikářka Alena Lopatová) a Kroniky SDH Drmoul od roku 1946 ( uložené v HZ). Přesto jsem v rozpacích, zda jsem udělal všechno, co jsem udělat měl.

Když jsem přišel v roce 2008 do obce, vstoupily do mne nečekaná energie a pocit takové síly, že jsem se v následujícím roce odvážil převzít obecní kroniku, i když jsem nikdy nebyl kronikářem. Brzy jsem však pochopil, že si každý kronikář nese svou kroniku sám, přestože mu někdy může být přetěžká. To zejména tehdy, když se přihlásí nemoci stáří. V mém případě zatím nejde ani tak o překážku v koncipování a sestavování kroniky, jako o komplikaci  v cestě za získáváním informací, třeba  z akcí. Kronikář není novinář,  nechtěl bych předávat jen jakési očekávané vzorové či  závazné informace, zejména když mi přibývající věk stále více brání být u všeho rozhodujícího a všechno vidět na vlastní oči.

Potřebu hledat si pomocníky pro spolupráci pociťuji již pár let  a příležitostně jsem některé občany oslovoval. Zatím jsem předběžně získal jednoho nadějného ochotného fotografa –  Aloise Fišera. Domnívám se však, že by se v každém spolku při dobré vůli jistě našel ochotný člověk, schopný udělat několik fotozáběrů a přidat pár vět o atmosféře akce. Z těchto obětavých pomocníků by někdo jednou snadněji, než já před lety,  mohl převzít  pochodeň kronikářské práce v obci.

V zájmu dalších generací se pokusím o nápravu své chyby a přivítám, když mi občané, kteří mohou pomoci,  pomohou.