Kronika 2011

 

Tento rok byl značně neklidný pro svět i naši republiku. Příroda například demonstrovala svou sílu už 11.ledna v Austrálii, kterou zasáhly ničivé záplavy, a 11.března v Japonsku, které zažilo zkázonosné zemětřesení a tsunami, následně pak jadernou havárii ve Fukušimě.

Ve světové politice začalo 14.ledna tzv.Arabské jaro. Nepokoje v Tunisku, vedoucí k útěku prezidenta ze země, inspirovaly arabský svět. Už 11.února zasáhly Egypt, postupně sílily a zasáhly Jemen, Bahrajn, Lybii a Sýrii. Rada bezpečnosti OSN dokonce musela 17.března schválit válku proti Kaddáfímu. Spojenecký útok v Lybii začal 19.března a skončil 22.října, v den, kdy povstalci Kaddáfího dopadli
a zastřelili. Rezoluci proti syrskému režimu, který neuvěřitelně tvrdě zasáhl proti opozici, schválila RB OSN 2.prosince.

Světová ekonomika se jen stěží vypořádávala s důsledky krize. V létě USA až na poslední chvíli odvrátily svůj ekonomický bankrot.
Na rozdíl od bankrotujícího Islandu před 2 lety, který si také pomohl sám, bankrotující Portugalsko a Řecko vyhledaly pomoc
u Evropské unie. Nakonec dluhy 10.listopadu rozložily řeckou vládu. A 12.listopadu skončil také italský premiér Berlusconi.

V tomto roce prožily české firmy i domácnosti těžký rok, v němž došlo k dosud největším změnám od vzniku České republiky. Vládní reformy a s nimi spojené škrty ve státním rozpočtu se dotkly každého z nás a není divu, že se nám to nelíbí. Také však nechceme dopadnout jako Řekové.

Z těch příjemnějších událostí můžeme jmenovat: 1.května byl Jan Pavel II. prohlášen za blahoslaveného, 29.dubna celý svět v přímém přenosu sledoval svatbu britského prince Williama a Kate Middletonové, 1.května padlo poslední omezení v přístupu Čechů
na rakouský a německý trh práce, 15.května naši hokejoví reprezentanti vybojovali na slovenském MS bronz, 8.července start raketoplánu Atlantis ukončil 3 desetiletí trvající ambiciózní program NASA, 9.října jsme viděli již 8.vítězství z 25 startů Josefa Váni
ve Velké Pardubické, 14.listopadu se Petra Kvitová stala nejlepší tenistkou roku.

Z dalších: 21.ledna byl spáchán atentát na moskevském letišti Domodědovo, 27.ledna vypukla Vondrova aféra Promopro, 23.února naši lékaři poděkovali, ale neodešli, 8.dubna Vít Bárta rezignoval na funkci ministra dopravy, 11.dubna byl vykonán teroristický útok
v metru Běloruského Minska, 26.dubna se nezdařil pokus naší opozice o svržení vlády Petra Nečase, 2.května se v Pákistánu podařilo vypátrat a zastřelit nejhledanějšího teroristu světa Usámu bin Ládina, 26.května se podařilo v Srbsku dopadnout válečného zločince Radko Mladiče, 30.května zkrachovala naše nejstarší loterijní společnost Sazka, 16.června se konala 24hodinová stávka odborů proti necitlivým vládním reformám, 1.července Evropu vyděsila smrtící bakterie v zelenině, 22.července Nor Breivik postřílel 77 lidí, 7.září si letecká tragedie hokejistů z Jaroslavle také vyžádala životy 3 Čechů a 1 Slováka, 31.října dosáhlo lidstvo počtu 8 miliard obyvatel, 9.listopadu podal demisi ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (odklonil peníze od manželky), 10.listopadu bratr mocného zbrojaře Pavla Musely zastřelil 2 osoby a sám sebe, 8.prosince podal demisi ministr kultury Jiří Besser (nepřiznal byt
na Floridě), 13.prosince na vánočním trhu v Lutychu zažila Belgie masakr, 18.prosince zemřel prezident Václav Havel.

Z významných osobností politického, kulturního i sportovního života nás tento rok kromě prvního prezidenta České republiky Václava Havla dále opustili: první porevoluční šéf diplomacie Jiří Dienstbier, novinář a spisovatel Arnošt Lustig, architekt Karel Hubáček, operní pěvec Václav Zítek, houslista Josef Suk mladší, scénárista Jiří Hubač, režisér Otakar Vávra, herci Ladislav Lakomý, Bořivoj Navrátil, výtvarník Zdeněk Miler, skladatel Jiří Bažant, hudebník Ivo Pešák, textař Pavel Vrba, hokejisté Jaroslav Jiřík, Oldřich Machač, Karel Rachůnek, Jan Marek, Josef Vašíček, fotbalista Roman Kukleta, ze zahraničních osobností herec Peter Falk, herečky Annie Girardotová, Elizabeth Taylorová, fotbalista Ján Popluhár, hokejista Pavol Demiter.

 

1.Obecní záležitosti

 

Ve středu 16.února zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozbory hospodaření obce k 31.12.2010 včetně rozborů hospodaření Správy lesů Drmoul a ZŠ a MŠ Drmoul. Dále vzalo na vědomí přezkum hospodaření za rok 2010, bez výhrad schválilo Závěrečný účet obce za rok 2010, prodej pozemku a podání žádostí o dotaci.

Ve středu 16.března zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a také schválilo rozpočet obce na rok 2011 a vyhlášky č.1,2 a 3/2011, schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Vybudování regionálního informačního centra a zřízení věcného břemene.

Ve středu 27.dubna zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozbory hospodaření obce Drmoul a jejích příspěvkových organizací za 1.čtvrtletí 2011, dále schválilo: smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽPČR, smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ, smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin, záměr prodeje pozemku, záměr pronájmu pozemků, dodavatele akce Cech sv.Víta, dodavatele na opravu střechy přístavby ZŠ, záměr půdní vestavby MŠ, vklad do základního kapitálu Chevaku, strategický rozvojový dokument obce Drmoul.

Ve středu 25.května zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo prodej pozemku, pověření starostky a místostarosty k zastupování obce na valné hromadě Chevaku
po dobu výkonu funkce, doporučilo starostce uzavřít novou nájemní smlouvu s TJ Sokol Drmoul.

Ve čtvrtek 16.června zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a také schválilo nákup radarového měřiče a nákup párty stanu, schválilo dodavatele na opravu střešního pláště kulturního domu, jednorázový účelový příspěvek pro ZŠ a záměr prodeje pozemku, dále souhlasilo s úplnou likvidací požární Avie.

Ve čtvrtek 14.července na slavnostním vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 ve Vintířově, v obci, která získala hlavní cenu, převzala paní starostka
Mgr.Vladislava Chalupková z rukou hejtmana Karlovarskéko kraje PaedDr. Josefa Novotného nejenom Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, ale též Ocenění Karlovarského kraje za desetiletou činnost obce v rámci soutěže a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky.

Ve středu 27.července zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a také schválilo dodavatele veřejné zakázky půdní vestavby MŠ i vestavby obecního úřadu a pošty v kulturním domě, dále schválilo rozpočtové opatření a směnu majetku.

Ve středu 12.října zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo navýšení kapacity mateřské školy a školní družiny, účelovou dotaci 130 tisíc Kč na vybavení nově vzniklé třídy mateřské školy, vložení čističky a kanalizace obce v tržní hodnotě 7 200 000 Kč do majetku Chevaku, směnu majetku, záměr pronájmu, zřízení věcného břemene pro ČEZ,
dále do rady školy jmenovalo paní Marii Kormošovou a Mgr.Vladislavu Chalupkovou.

Dne 27.září v budově Senátu Parlamentu České republiky na slavnostním vyhlášení výsledků celostátní soutěže Vesnice roku 2011 dosáhla jedna z obcí Karlovarského kraje historicky prvního úspěchu na této úrovni. Drmoul získal 1.místo v soutěži Zelená stuha České republiky 2011 (navazující na soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova ) za obnovu veřejných prostranství, revitalizaci zeleně v obci a aktivity oživující paměť kulturní krajiny. Umístění nám dává možnost zúčastnit se soutěže na evropské úrovni. Všechny nás toto ocenění těší,
ale též zavazuje k pokračování společného úsilí o blaho obce.

V úterý 25.října zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo jednorázový příspěvek 12 tisíc Kč pro vyplácení dohod za práci pro zájmové útvary ZŠ, dále schválilo záměr prodeje.

Ve středu 23.listopadu zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a také schválilo rozbor hospodaření obce, správy lesů, ZŠ a MŠ k 30.září. Dále schválilo 7.letošní rozpočtové opatření, rozpočtový výhled obce na období 2012-2015, zřízení věcného břemene pro Chevak, prodej pozemku, příspěvky pro včelaře, na Baby Box a na MHD ML – Drmoul.

Ve čtvrtek 15.prosince odpoledne se v klubovně hasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření, záměr prodeje pozemku, složení inventarizačních komisí pro inventarizaci za uplynulý rok, plán kontrol na rok 2012 a účelovou dotaci na odměny pro základní a mateřskou školu. Také vzali na vědomí výroční zprávu školy za školní rok 2010/2011.

 

2.Hospodaření obce

 

Závěrečný účet obce k 31.prosinci 2011 vykázal celkové příjmy 11 103 058 Kč z následujících položek: daň z příjmů (fyzických i právnických osob), daň z přidané hodnoty,
daň z nemovitosti, dále poplatky (správní, ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství), dotace (ze státního rozpočtu na školu a výkon státní správy,
od pracovního úřadu na pracovníky pro veřejně prospěšné práce), dále také příjmy z pronájmu a prodeje pozemků, z pronájmu nemovitostí, z poskytování služeb a výrobků (popelnice), také příjmy z úroků bankovních účtů a z podílů na zisku a dividend a ostatní nedaňové příjmy. Plnění příjmů činí 101,22 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje 15 432 193,92 Kč byly použity zejména v těchto položkách: vybudování obecního úřadu a pošty v kulturním domě, rozšíření MŠ o jednu třídu, organizace Dne dětí
a Drmoulských slavností, příspěvky (na provoz základní a mateřské školy, na nákup knih do knihovny, na činnost SHD a TJ Sokol), poplatky (za elektřinu a opravy veřejného osvětlení,
za sběr a svoz nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a tříděného odpadu), mzdové a též ostatní náklady pro činnost místní samosprávy. Plnění výdajů tak tvoří 88,9 %
k upravenému rozpočtu.

Správa lesů Drmoul dosáhla hospodářského výsledku 522 333,94 Kč a naše škola 1 697,50 Kč. K 31.12.2011 bylo na základním běžném účtu obecního úřadu 4 954 759,60 Kč a v pokladně 13 060 Kč. Kontrolní orgány neshledaly žádné závady v hospodaření obce.

 

3.Průmysl, zemědělství, služby

 

I letos připravila Správa lesů Drmoul pro občany celoroční prodej palivového dřeva za slušné ceny. Zájemcům stačilo přihlásit se s požadavkem na obecním úřadě v kanceláři správy lesů
u Bc.Bronislava Šlehofera

V pátek 24.června se v sále kulturního domu konala prodejní akce nového textilu, obuvi, hraček, spotřebního zboží a drogerie.

Správa lesů Drmoul připravila na dny 19.-20.prosince prodej vánočních stromků z obecního lesa.

Sdružení rybářů Drmoul (spolek Sumeček) připravilo na 22.prosince prodej vánočních kaprů za mírné ceny.

 

4.Výstavba, doprava, spoje

 

V neděli 16.ledna uplynul rok od prodloužení linky mariánskolázeňské dopravy do Drmoulu.

Ve středu 2.února se v klubovně hasičské zbrojnice konal kulatý stůl na téma: Program obnovy venkova obce Drmoul. Garantem akce byl Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko. Místostarosta obce Ing.Josef Švajgl představil projekt s důrazem na význam rozvojových dokumentů obce. Potom se starostkou obce Mgr.Vladislavou Chalupkovou seznámili přítomné se SWOT analýzou obce. Projektovou připravenost obce hodnotili Josef Jelínek a Ing.Petr Král. Program vyústil v sestavení indikativního seznamu plánovaných akcí.

V pondělí 13.června se v kulturním domě uskutečnila závěrečná konference věnovaná 2.etapě projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska. V této etapě bylo vytvořeno 25 souborů dokumentací zabývajících se převážně místními komunikacemi. Naší obce se týkají následující akce: odvodnění Sekerské a Plzeňské, prodloužení veřejného osvětlení na Severní, rekonstrukce komunikace Ke Studánce, K Cechu, Luční a Ke Klejnům.

V tomto měsíci se paní starostka prostřednictvím Drmoulského zpravodaje obrátila na občany, aby své automobily neparkovali na veřejných prostranstvích, chodnících a veřejné zeleni.

Ve čtvrtek 10.listopadu se stala bouračka u obecního úřadu, naštěstí bez vážných následků.

 

5.Veřejný život v obci

 

V sobotu 22.ledna se v kulturním domě již po sedmapadesáté konal tradiční hasičský ples. Sbor dobrovolných hasičů připravil bohatou tombolu, k poslechu i tanci hrál Triangl.

V sobotu 26.února pořádal Klub žen Drmoul v sálu kulturního domu Maškarní bál pro dospělé. K tanci i poslechu všem vyhrávala kapela Triangl. Tvůrcům masek nechyběla fantazie.
V soutěži o nejlepší masku vyhráli pravěcí lidé. Sponzoři se postarali také o bohatou tombolu.

V sobotu 19.února odpoledne v kulturním domě pořádal Klub žen Drmoul Dětský karneval. Sešlo se mnoho hezkých masek. Děti se při reprodukované hudbě Mirka Hraby řádně vydováděly.

V sobotu 5.února se v kulturním domě konal Myslivecký ples. K tanci i poslechu hrála Parohanka.

Od pátku 8. do neděle 10. dubna v kulturním domě tradičně pořádal Klub žen Drmoul ve spolupráci s Občanským sdružením pro obnovu tepelského regionu Velikonoční výstavu ručních prací. V průběhu výstavy probíhaly ukázky zručnosti a každý návštěvník si mohl vyzkoušet svou dovednost.

V sobotu 30.dubna odpoledne na návsi byla za velkého zájmu občanů vztyčena májka. Následoval Rej čarodějnic, který předvedli žáci základní školy.

V sobotu 28.května uspořádala obec Drmoul ve spolupráci s místními organizacemi a spolky na hřišti TJ Sokol tradiční oslavu Dne dětí. Děti plně využily možnost vyzkoušet si své dovednosti v připravených hrách.

Na sobotu 7.května připravilo Sdružení rybářů Sumeček otevření rybníka

u mlýna. Přítomní využili připravené občerstvení a někteří i možnost sportovního chytání ryb (ulovené ryby patří zpět vodě).

V sobotu 21.května dopoledna pořádaly obec Drmoul a Klub českých turistů Mariánské Lázně Odemykání rozhledny Panská na Panském vrchu. Slavnostní otevření rozhledny po zimním odpočinku, které se vždy tradičně koná ve druhé polovině května, zahájila za účasti mnoha našich občanů i lidí z okolí starostka paní Mgr.Vladislava Chalupková. Pro všechny byla opět připravena ukázka (hasiči slanili z rozhledny osobu na nosítkách). Reprodukovanou hudbu zajistil Mirek Hraba a občerstvení dobrovolní hasiči. K zakoupení byly též upomínkové předměty a pohlednice.

V sobotu 21.května odpoledne v kulturním domě otevřel Klub žen Drmoul 2.část výstavy k historii obce, týkající se období od roku 1945 až dodnes. Fotografie i další materiály
na výstavních tablech byly přehledně seřazeny do těchto oblastí života obce: Škola – základ života, Mateřinka nejen současná, Příroda kolem nás, Sportem ke zdraví a k zábavě, Hasiči když nehasí, Společenská setkání, Zemědělství a rozorané meze, Správa obce od roku 1945, Obec Drmoul v knižních titulech. Starší návštěvníci výstavy si rádi připomněli dění v obci v letech svého mládí, mladší zase hledali své příbuzné a známé na fotografiích a v dokumentech. Výstava se bude opakovat za 5 let.

O víkendu 21.až 22.května se v naší obci konalo Jarní soustředění mladých hasičů okresu Cheb za účasti 76 mladších a starších žáků 5 sborů (Teplá, Milíkov, Skalná, Plesná,Drmoul). Účastníci byli ubytováni v Autocampu Luxor. Soutěže proběhly na místním hřišti v 6 disciplínách (štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m, štafeta 4 x 100 m s překážkami CTIF, útok CTIF, požární útok, štafeta 100 m jednotlivci). Družstvo starších žáků obsadilo 4 místo.

V sobotu 25.června si členové Tělovýchovné jednoty Sokol připomněli 65.výročí založení místní tělovýchovné organizace. Pro své stálé fanoušky i další spoluobčany připravili na hřišti zajímavý program. Návštěvníky potěšily přátelské zápasy přípravky, A-týmu dospělých a též bývalých hráčů TJ Sokol. Přestože se právě v letošní jarní sezóně našim fotbalovým týmům kromě starších žáků příliš nedařilo, diváci projevili svou věrnost a ocenili snaživý výkon hráčů. Zájemci z řad návštěvníků si mohli prohlédnout výstavku dokumentů a fotografií z historie činnosti TJ od založení až po současnost. Večer se v kulturním domě konala taneční zábava jako poděkování sponzorům, vedení obce a věrným fanouškům za podporu sportovní činnosti
v obci.

Na sobotu 9.července připravil SDH Drmoul pro děti s rodiči 5kilometrovou cestu za pokladem v okolí obce. Účastníci zvládli všechny úkoly na jednotlivých stanovištích na výbornou
a nakonec přenocovali ve stanech u hasičské zbrojnice. Rodiče i děti si akce plně užili.

V sobotu 27. srpna se u kulturního domu konaly již 13. Drmoulské slavnosti s bohatým programem. Dopoledne přivítala paní starostka Mgr.Vladislava Chalupková soutěžící sbory
a zahájila tradiční soutěž v požárním sportu dospělých a dětí O pohár starosty obce Drmoul. Odpoledne hrála k poslechu kapela Daliborka. Proběhla úspěšná dětská show se soutěžemi Přijeli jsme z Číčova. Děti zaujalo vystoupení kejklíře na chůdách a jeho žonglérská škola. Potom nám Zuzana Macková namíchala svůj Muzikálový koktejl. Děti plně využili připravené atrakce (skákací žirafa, trampolína, řetízkový kolotoč, autíčka, skluzavka) a nabídku stánků (občerstvení, cukrovinky, upomínkové předměty aj.). Večerní program byl v režii skupiny Sympaťáci (karaoke show, videodisco s hity pro všechny věkové skupiny). Po tombole se konal ohňostroj na oslavu úspěchu dosaženého v 17.ročníku soutěže Vesnice roku.

V sobotu 10.září pořádal Sbor dobrovolných hasičů Drmoul v kulturním domě za hudební produkce Chodovarky Hasičskou zábavu k 65.výročí založení místního sboru, přestože je hasičská tradice v Drmoulu mnohem delší (mariánskolázeňská kronika uvádí, že sbor hasičů v Drmoulu byl založen v roce 1886, k 31.12.1896 měl již 46 členů a v roce 1926 dostal ještě motorovou stříkačku s hadicemi a záchranářský vůz tažený dvěma koňmi). Naši hasiči se rozhodli zmíněné skutečnosti profesionálně ctít, ale za založení sboru stále považovat rok 1946, kdy po válce vznikl ve znovuzrozené obci novodobý český SDH Drmoul s prvním velitelem Antonínem Plachtou, s jednou ruční a jednou motorovou stříkačkou a se zbrojnicí v místě dnešní kotelny obecního úřadu. Místní hasiči mají ke své záslužné práci nejen stálou podporu zastupitelstva obce, ale i vděk občanů za obětavou pomoc při budování, ochraně a rozvoji obce i za podíl na kulturním dění v obci.

Na sobotu 15.října v sále kulturního domu připravil obecní úřad mimořádné posezení s občany, jako výraz poděkování za podíl na vítězství obce v celostátní soutěži Zelená stuha České republiky 2011. Odpoledne všem vyhrávala Daliborka, v přestávkách se podával obecní guláš a večer občany bavila skupina Sympaťáci.

V pátek 28.října se pod patronací obce konalo Slavnostní otevření zaniklé vesnice Cech sv. Víta. Po obědě se na návsi v prostranství u kaple sv. Josefa sešlo 52 účastníků, kteří se pěšky přesunuli na místo zaniklé vesnice. Zde paní starostka Mgr.Vladislava Chalupková přivítala účastníky a zahájila slavnostní otevření vesnice Cech sv.Víta. Poté vystoupil Ing.Jaromír Bartoš a seznámil účastníky s historií zániku vesnice. Následovaly prohlídka místa, volná debata, občerstvení a opékání buřtů. K večeru se účastníci s pocitem hezky a užitečně prožitého odpoledne vrátili zase pěšky domů.

Na 1. adventní neděli navečer 27.listopadu pozval obecní úřad všechny občany k Slavnostnímu rozsvícení vánočního osvětlení na prostranství u kaple sv.Josefa. Přišel také Mikuláš. Teplé občerstvení a reprodukovaná hudba dotvořily předvánoční náladu všem přítomným.

Ve dnech 25.až 27.listopadu se v sále kulturního domu konala Vánoční výstava ručních prací a prací žáků základní a mateřské školy. Výstavu organizoval Klub žen Drmoul na motto: Přijďte si odpočinout po každodenním stresu, načerpat předvánoční atmosféru, vyrobit si nebo zakoupit vánoční aranžmá, drobné dárky a svíčky.

V sobotu 3.prosince uspořádal klub žen ve spolupráci s obecním úřadem nákupní zájezd na vánoční trhy do Markretwitzu.

V sobotu 10.prosince se v sálu kulturního domu pod patronací obce konalo Vánoční posezení s důchodci. Úvodem paní starostka Mgr.Vladislava Chalupková přivítala všechny přítomné. Následovalo roztomilé recitační, pěvecké a taneční vystoupení dětí z MŠ. K poslechu i k tanci hrála Daliborka. Pro účastníky posezení bylo připraveno občerstvení a také malý dárek.

Ve středu 28.prosince odpoledne se v kapli sv.Josefa konalo Zpívání u jesliček.

 

6.Školství

 

V úterý 22.února uspořádala základní a mateřská škola masopustní průvod. Školáci i předškoláci se v maskách shromáždili před MŠ a poté se v doprovodu pedagogů i rodičů za všeobecného veselí protančili a prozpívali ulicemi obce.

V pátek 4.března dopoledne uspořádala místní základní a mateřská škola masopustní průvod masek. Školáci, předškoláci, celý pedagogický sbor i rodiče se od MŠ vydali na mrazivou procházku ulicemi. Aby se zahřáli, často zpívali, recitovali, tančili.

Ve středu 2.března se v mateřské škole konalo Maškarní dopoledne, jako příprava předškoláků na připravovaný masopustní průvod. Paní učitelky Hana Smetáková a Alena Rubická pochválily děti za rozmanité masky i hezké říkanky.

V pátek 8 dubna dopoledne zorganizovala místní základní a mateřská škola průvod pedagogů, školáků i předškoláků k Vítání jara. Opět se přidali rodiče. Morena byla zdárně upálena
i utopena, přesto však jarní počasí dalo na sebe ještě čekat.

V pátek 27.května dopoledne se na židovském hřbitově uskutečnil zajímavý výklad profesora Gilla Hüttenmeistera k historii i současnosti této velmi staré kulturní památky. Potom následovala beseda se záky základní školy.

Na úterý 25.října připravila místní základní a mateřská škola Den otevřených dveří a projekt Duchaření. Zájemci z řad rodičů i ostatní se mohli zúčastnit ranní duchařské výuky
a následné tvořivé dílny. Přišla též paní starostka. Děti si za pomoci učitelek a rodičů vyrobily dýňové lampy, kterými navečer vyzdobily náves, okolí školy a obecního úřadu.
Večer se na osvětlené návsi shromáždily děti s lampiony a průvod duchů zamířil do ulic obce.

V pátek 9.prosince odpoledne se u budovy základní školy konalo vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.

V pondělí 19.prosince odpoledne se v mateřské škole konala vánoční besídka pro rodiče s posezením u cukroví a vánočné nadílkou. Za nadílku pod stromečkem děti poděkovaly zpěvem vánočních koled.

Ve středu 21.prosince odpoledne se v sálu kulturního domu konala vánoční besídka, kde se učitelé a žáci ZŠ rozloučili za přítomnosti rodičů se starým rokem.

 

7.Sociální a zdravotní záležitosti

 

Ve dnech 23.až 27.května se na obecním úřadě uskutečnila sbírka použitého ošacení, kterou každoročně vyhlašuje občanské sdružení Diakonie Broumov pro občany z okraje společnosti.

V pátek 8.července se v obci konal svatební obřad, první svého druhu v novodobé historii obce. Za slunečného odpoledne, za velké účasti svatebčanů a za hudebního doprovodu
2 violončelistů oddala paní starostka Mgr.Vladislava Chalupková na zahradě domu v Severní ulici 333 snoubence Ludmilu a Jaroslava Slepičkovi. Po obřadu svatebčané vypustili dvě bílé holubice. Byl to pro všechny hezký zážitek.

 

8.Počasí

 

V pátek 7.ledna nadránem nás přešlo frontální rozhraní s množstvím dešťových srážek. Tím skončily takřka 14denní trvalé mrazy, ale na podchlazeném povrchu silnic a chodníků se ihned vytvářela ledovka, která způsobila kalamitu na celém území ČR. Když potom v neděli 9.ledna ráno poklesly přízemní teploty pod bod mrazu, vytvořilo se silné náledí. K radosti silničářů došlo sice v následujícím týdnu k oblevě, ale vzhledem k trvalým dešťovým srážkám se v pátek 14.ledna zvedly hladiny řek a na 16 místech v ČR byla vyhlášena povodňová aktivita 3.stupně. V sobotu a neděli 15.a 16.ledna už dosáhly denní teploty nadnormálních hodnot. Radost z trochy tepla nám vzala mrazivá noc na pondělí 17.ledna, která byla doprovázena hustou přízemní mlhou. Ta zapříčinila silné náledí a v dopoledních hodinách značně zkomplikovala dopravní situaci. Koncem ledna uhodily arktické mrazy.

Začátkem února arktické mrazy dozněly a teplota se dostala do normálních únorových hodnot. V neděli 12.února těsně po půlnoci přešla přes obec výrazná studená fronta doprovázená silným nárazovým severním větrem. Ve čtvrtek 24.února se k nám vlivem obrovské tlakové níže nad evropskou částí Ruska dostal studený vzduch od severovýchodu a arktické mrazy trvaly až do začátku března.

V pondělí 7.března nám rekordní hodnoty tlaku a vlhkosti konečně přinesly stabilní suché a jasné počasí s postupně se zvyšujícími denními teplotami (v půli března se již denní teploty pohybovaly kolem 10 stupňů a koncem měsíce kolem 15 stupňů).

Ráz březového počasí se udržel téměř do poloviny dubna. V neděli 3.dubna byly dokonce na mnoha místech ČR překonány teplotní rekordy (Praha 25,6 stupně, u nás bylo jen 16 stupňů). V průběhu středy 13.dubna přinesla výrazná studená fronta srážky, ve vyšších polohách sněhové. Teploty opět klesly k nule, takže až na velikonoční neděli 24.dubna jsme v časných ranních hodinách zažili první jarní bouřku. Koncem dubna přivítali zahrádkáři zvýšení ranních teplot.

Začátkem května však počasí zahrádkáře zklamalo. V průběhu úterý 3.května nás přešla studená fronta doprovázená intenzivními srážkami, silným větrem a poklesem denních teplot
až k bodu mrazu. Nízké teploty se udržely ještě asi týden a s nimi souviselo i pozdní sněžení. Potom se už začala prosazovat síla jarního sluníčka.

Ve středu 8. června nás přešla studená fronta s bouřkami, silným větrem a srážkami. Ve středu 22. června byly bouřky, vítr a srážky ještě mohutnější a způsobily v ČR velké škody
na majetku i v dopravě.

Červenec byl nejvlhčím měsícem roku (srážky ve 21 ze 31 dnů). Ve středu 13.července odpoledne řádily v ČR mohutné elektricky aktivní bouřky, které způsobily mnoho požárů. Silný vítr lámal stromy a blokoval dopravu. U nás přešla bouřka jako slabá a nezpůsobila znatelné škody.

V pátek 19.srpna přecházela přes ČR studená fronta s linií bouřek, na níž se vyskytovaly nárazy větru, přívalové srážky a krupobití. U nás kroupy naštěstí nepadaly. Pátek 26.dubna byl teplotně výjimečný. Už nadránem zasáhl naše území horký tropický vzduch, který vyhnal denní teploty nad 30 stupňů. Večer proud tropického vzduchu zesílil, došlo k teplotnímu skoku
a prožili jsme klasickou tropickou noc. V sobotu 27.srpna však došlo k přechodu studené fronty a výraznému ochlazení, což jsme pocítili i na 13.Drmoulských slavnostech. Pokles ranních
i denních teplot vydržel až do začátku září.

V noci na pondělí 5.září došlo k přílivu velmi teplého vzduchu, který udržoval příznivé teploty až do poloviny října.

V sobotu 1.října byl zaznamenán dokonce letní den. První pokles ranní teploty pod bod mrazu nastal v pátek 14.října. V sobotu 15.října jsme už mohli vidět první led (zamrzly hladiny sudů a mráz poškodil části dosud zelených rostlin).

V pátek 11.listopadu se citelně ochladilo bez ohledu na to, že datum 11.11.11 bylo mnoha lidmi považováno za magické a termíny svateb byly na všech zajímavých místech již dlouho
před tímto datem beznadějně vyprodány.

Listopad byl nejsušším měsícem roku. Ve čtvrtek 17.listopadu jsme zaznamenali první podzimní ledový den, kdy teplota nepřekročila bod mrazu. V sobotu 26.listopadu začal padat první sníh. Kolem poledne jsme už měli slibný poprašek, do konce druhého dne však roztál.

Prosinec byl po červenci druhým nejvlhčím měsícem roku. V pátek 16.prosince se přehnala Evropou hluboká tlaková níže Joachim se silným sněžením, které ve spojení se silným větrem vedlo na západě Čech a ve vyšších polohách k vážné kalamitě. Od pátku 23.prosince se několik dnů po sobě vyskytly vyšší teploty než v tomto měsíci bývá obvyklé,
takže jsme měli Vánoce na blátě.

 

9.Pohyb obyvatelstva

 

V pátek 4.února jsme se na mariánskolázeňském hřbitově rozloučili s občanem Drmoulu, teprve 46letým Tomášem Loslebenem.

K půlnoci z pátku 25.na sobotu 26.března proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů ve všech krajích, městech a obcích ČR. Naši občané ve spolupráci se sčítacími komisaři vyplnili sčítací formuláře správně a včas.

V sobotu 12.listopadu v klubovně hasičské zbrojnice paní starostka Mgr.Vladislava Chalupková slavnostně přivítala do života novorozené drmoulské občánky. Timona Kůtu, Filipa Chanase, Julii Elu Riessovou, Davida Fencla, Jindřicha Kuvika a Sofii Herovou. Předškoláci zarecitovali pěkné básničky. Šťastní rodiče obdrželi od obce malé dárky.

K 31.prosinci vykazovala statistika obce 928 obyvatel, z toho letos bylo 12 nově narozených a 5 zemřelých. Do obce se přistěhovalo 30 a odhlásilo 12 občanů.

 

10.Různé

 

Od pátku 1.do soboty 2.dubna byly za obecním úřadem přistaveny kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu.
Hasiči navíc vyhlásili Železnou sobotu k provedení sběru železného šrotu.

Ve čtvrtek 12.května začal Chevak z důvodu výměny vodovodního řadu na části Plzeňské ulice odkrývat vodovodní přípojky do domů.

Od pondělí 20.do středy 22.června byl za obecním úřadem v akci Chraňme společně životní prostředí přistaven putovní kontejner pro zpětný odběr velkých i malých elektrospotřebičů.

 

11.Činnost kronikáře

 

Ve čtvrtek 14.července jsem se zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 ve Vintířově. Když šťasná paní starostka Mgr.Vladislava Chalupková přebírala z rukou hejtmana Karlovarskéko kraje PaedDr.Josefa Novotného také Diplom za vzorné vedení obecní kroniky, cítil jsem, že stojím na konci jedné řady se všemi svými kronikářskými předchůdci, zejména se zednickým mistrem Vojtěchem Fraylachem, s obchodním příručím Ludvíkem Švejdou, se zemědělským inženýrem Zdeňkem Rychetníkem,
s holičem Václavem Svátou, s ředitelkou MŠ Alenou Lopatovou, se sekretářkou Milenou Wnekovou. Jim totiž vděčím za poděkování, které se mi od paní starostky dostalo, a rád se o ně
s nimi podělím. Mně pak zbývá jediné – poděkovat všem, kteří mi s přípravou a vydáním obecní kroniky již čtvrtý rok pomáhají.