Kronika 2010

Tento rok byl bohatý na světové, evropské i republikové události od samého počátku.

Na jedné straně od ledna, namátkově, slavnostní otevření nejvyšší člověkem vybudované stavby BURDŽ CHALÍFA v Dubaji, úspěšný pokus amerických vědců o vytvoření antihmoty (třeba jen na okamžik), předvedení prototypu elektromobilu mladoboleslavskou automobilkou Škoda, pražský podpis nové dohody START o omezení jaderných zbraní prezidentem USA Barackem Obamou a prezidentem Ruska Dmitrijem Medvěděvem, 2 zlaté medaile rychlobruslařky Martiny Sáblíkové ze ZOH v Kanadě, zlaté medaile českých hokejistů z MS v Německu, nastartování módy 3 D filmů hitem AVATAR, výjimečné tresty pro žháře z Vítkova, soudní rozpuštění krajně pravicové Dělnické strany, zázračné přežití a vyproštění horníků v Chile, zahájení zveřejňování tajných dokumentů USA serverem Wikileaks.

Na druhé straně od ledna, opět namátkově, hrozba globálního oteplování a zvětšování ozonové díry, zničení hlavního města Haiti Port-au-Prince zemětřesením (212 tisíc obětí), srpnové ničivé povodně v celé střední Evropě (pro svůj rychlý průběh si právem vysloužily název bleskové; na severu Čech 5 obětí), ropná katastrofa v Mexickém zálivu, katastrofa polského vládního speciálu u Smolenska s delegací vedenou prezidentem Lechem Kaczyńskim, úmrtí Ladislava Smoliaka, Petra Muka, Vladimíra Dlouhého, Ludvíka Kundery, dále ekonomicky krachující Řecko a Irsko, paralyzované nebe nad Evropou v důsledku silné erupce islandské sopky, pomrznutí poloviny populace čápů v důsledku prudkého dubnového ochlazení (pomrzlá mláďata z hnízd odstraňovali ochranáři i hasiči), předvánoční sněhová kalamita a ochromení evropské letecké, silniční i železniční dopravy, ale také konec lídrů našich nejsilnějších stran Mirka Topolánka a Jiřího Paroubka, nejdražší sněmovní volby v historii ČR a podivný nástup Petra Nečase a jeho nové vlády, další zvýšení daně z nemovitosti a DPH… Sice těžko, ale zatím to zvládáme.

 

1. Obecní záležitosti

Ve středu 23.ledna byl na pracovní schůzce zastupitelstva obce schválen návrh rozpočtu obce Drmoul na rok 2010.

Naše obec se přihlásila do krajské soutěže Vesnice roku 2010. Paní starostka vyzvala všechny občany ke zvýšení jejich zájmu o dění v obci a jejich snahy o pořádek, počínaje jarním úklidem před svými domy.

Ve čtvrtek 25.února odpoledne se v klubovně hasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili rozbory hospodaření obce a příspěvkových organizací za rok 2009, rozpočtový výhled na období let 2010 až 2012 a plány činnosti kontrolního a finančního výboru.

Ve čtvrtek 25.března odpoledne se v klubovně hasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili rozpočet obce na rok 2010, dodavatele oprav místních komunikací a příspěvek na podporu chovu včel. K nahlédnutí občanům byla předložena projektová dokumentace 2.etapy obchvatu (Trstěnice – Drmoul).

Ve čtvrtek 13.května odpoledne se v klubovně hasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet obce 2009 včetně zprávy o přezkumu hospodaření, dále rozbory hospodaření obce a jejích příspěvkových organizací, rozpočtová opatření a vytvoření společného školského obvodu.

V pátek 28.odpoledne a v sobotu 29.května dopoledne proběhly ve volebním okrsku č.1 v klubovně hasičské zbrojnice Drmoul volby do Poslanecké sněmovny ČR. Jejich výsledek (zvítězila ČSSD nepatrným rozdílem před ODS) odstartoval zcela netypické povolební sestavování vlády, když byl prezidentem tímto úkolem pověřen předseda strany, která ve volbách nezvítězila. Mnozí občané projevili obavy, že další politický vývoj může odrážet nestabilitu takto vzniklé vlády.

Ve středu 2.června odpoledne se v klubovně hasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili smlouvu o právu k provedení silničního obchvatu a spolufinancování projektu Budování kapacity pro místní rozvoj, dále přijali kladné stanovisko k návrhu na vydání územního souhlasu k umístění základnové stanice sítě T-Mobile.

Ve čtvrtek 24.června odpoledne se v klubovně hasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření, dodavatele cyklostezky Cech, podání žádosti o dotaci na přípravu podkladů k realizaci úprav veřejných prostranství a smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS 21, dále vzali na vědomí výroční zprávu Chevaku Cheb,a.s. za rok 2009.

Ve čtvrtek 5.srpna odpoledne se v klubovně hasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili pronájem pozemků ZD Trstěnice, prodej pozemků firmě CENTR a prodej nákladního automobilu AVIA.

Ve čtvrtek 30.září odpoledne se v klubovně hasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili pololetní hospodaření obce, rozbory hospodaření ZŠ-MŠ a Správy lesů Drmoul a vzali na vědomí dílčí přezkum hospodaření za období leden až červen 2010. Dále schválili prodej požárního žebříku a opravu lesních cest.

V neděli 10.října dopoledne se pod patronací obecního úřadu a zastupitelstva obce Drmoul a za hojné účasti občanů konalo slavnostní zahájení provozu veřejného prostranství u kaple sv.Josefa s úvodním slovem starostky Mgr.Vladislavy Chalupkové, s tanečním vystoupením žáků ZŠ, hudebním doprovodem Mirka Hraby a stánkovým občerstvením. V příjemném slunečném dopoledni si účastníci slavnosti prošli a prohlédli nový areál návsi, děti hned vyzkoušely tobogán a starší občané lavičky.

Čtyři roky utekly jako voda a tak v pátek 15. a v sobotu 16.října občané opět zamířili do klubovny hasičské zbrojnice k volbám do zastupitelstva obce Drmoul. O hlasy občanů se ucházeli: 4 kandidáti Strany práv občanů Zemanovci, 9 kandidátů Strany zdraví, sportu a prosperity, 9 kandidátů Strany zelených, 9 kandidátů TOP 09 a 9 kandidátů Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků.

Ve čtvrtek 11.listopadu večer se v kulturním domě konalo ustavující zastupitelstvo obce pro volební období 2010 -2014. Přítomným občanům se představili noví zastupitelé obce: Bělohoubková Jitka, Bolek Tomáš, Havlík Josef, Ing.Hložek Ivan, Holát Stanislav, Mgr.Chalupková Vladislava, Korčáková Veronika, Kormošová Marie a Ing.Švajgl Josef. Poté proběhla volba starosty (Mgr.Vladislava Chalupková), místostarosty (Ing.Josef Švajgl), předsedy kontrolního výboru (Tomáš Bolek) a předsedy finančního výboru (Jitka Bělohoubková). Zastupitelé projednali a schválili obecního zástupce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu, veřejnoprávní dohodu s Městem Mariánské Lázně o řešení přestupků, smlouvu o zřízení věcného břemene, odměny neuvolněným zastupitelům a nákup vánočního osvětlení.

Na první adventní neděli 28.listopadu se pod patronací starostky obce Mgr.Vladislavy Chalupkové a za velkého zájmu občanů konalo na návsi rozsvícení vánočního osvětlení. Jako vždy nechybělo osvědčené občerstvení (v tento chladný den některé zvláště žádané), vystoupení dětí ani hudební produkce Mirka Hraby.

Ve středu 8.prosince odpoledne se v klubovně hasičské zbrojnice konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali a schválili rozbory hospodaření obce a jejích příspěvkových organizací k 30.září 2010, rozpočtové provizorium na rok 2011, rozpočtové opatření 2010/9, záměr prodeje pozemku a inventarizační komise. Dále schválilo dodatky směrnic, plán kontrol finančního a kontrolního výboru, nákup myčky do KD a finanční příspěvek na nákup knih a pro včelaře.

 

2.Hospodaření obce

Závěrečný účet za rok 2010 vykazuje celkové příjmy 12.096.115,72 Kč (z toho daňové 7.494.505,23 Kč, nedaňové 1.865.924,09 Kč, kapitálové 205.920,00 Kč a přijaté dotace 2.529.766,40 Kč) a celkové výdaje 13.780.509,58 Kč (z toho běžné 12.864.574,86 Kč a kapitálové 915.934,72 Kč). Kontrolní orgány neshledaly v hospodaření obce závady.

 

3. Průmysl, zemědělství, služby

Od 1.ledna 2010 poskytuje obec Drmoul další službu občanům: ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace). I letos nabídl obecní úřad prostřednictvím Správy lesů Drmoul svým občanům prodej palivového dřeva.

Ve dnech 26. až 27.března se konal sběr velkokapacitního odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu do kontejnerů za obecním úřadem.

V sobotu 17.dubna dopoledne se konal výlov rybníka s možností odkoupení vylovených ryb.

V neděli 13.června odpoledne nabídla ovocnářská farma ze Semošic našim občanům široký sortiment kvalitních českých jablek za nižší ceny.

Ve dnech 22. až 23.října zorganizoval obecní úřad sběr velkokapacitního odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

V pátek 17. a v sobotu 18.prosince proběhl ve stodole za novinovým stánkem prodej vánočních stromků, jako každoroční počin Správy lesů Drmoul.

Na středu 22.prosince připravilo místní rybářské sdružení prodej vánočních kaprů u pivnice Sumeček

 

4.Výstavba, doprava, spoje

Od soboty 16.ledna zajíždí dvakrát denně (včetně víkendů) do Drmoulu hamrnická autobusová linka číslo 13, provozovaná MD Mariánské Lázně. Občané tak dostali možnost pohodlněji se dostat k lékaři, za kulturou nebo třeba jen tak na procházku.

Ve volebním období 2006 – 2010 se v obci podařilo dokončit rekonstrukci výrazné dominanty obce a centrálního bodu návsi, kapli sv. Josefa, venkovními omítkami, kamennou dlažbou kolem, novými dřevěnými žaluziemi a vstupními dveřmi za 850 tisíc Kč, při rekonstrukci sociálního zázemí a předsálí kulturního domu vybudovat nová WC pro školní jídelnu, zmodernizovat a přestavět WC s umývárnami (včetně toalety pro tělesně postižené) pro společenský sál za 1.600 tisíc Kč, dokončit ve sportovním areálu nové šatny a sociální zázemí za 1.040 tisíc Kč a malé dětské hřiště za 150 tisíc Kč, ukončit rekonstrukci vybavení areálu dětského koutku na Plzeňské za 975 tisíc Kč(tobogán, lezecká stěna, pingpongový stůl, basketbalový koš, pružinové houpačky), vybudovat a upravit cesty pro pěší a cyklisty na cvičišti Cech za 1.883 tisíc Kč, zregenerovat část obecní zeleně a další. Do všech akcí rozvoje obce bylo investováno 10,584 mln Kč (dotace 5,427 mln a podíl obce 5,157 mln).

 

5.Veřejný život v obci

V sobotu 23.ledna se konal již tradiční 56. hasičský ples SDH Drmoul, tentokrát s doprovodem dechové hudby TRIANGL. Všichni přítomní se opět výborně bavili.

V sobotu 6.února se konal tradiční myslivecký ples.

V sobotu 13.února se konala výroční valná hromada místních hasičů. Po 24 letech došlo ve SDH k velkým změnám: byl ustaven nový výbor v čele se starostou Petrem STARENKEM a zvolena nová kontrolní a revizní rada.

V sobotu 13.února se v kulturním domě pod patronací místního svazu žen konal Dětský karneval. Sešlo se zde mnoho překrásných masek – od princezen, přes vodníky až po zvířátka. Děti se při soutěžích, které pro ně připravily paní učitelky, velmi dobře bavily.

V sobotu 20.února se v kulturním domě pod patronací místního svazu žen konal již tradiční Maškarní bál. Hudba v maskách broučků hrála až do rána pro nejrůznější maskované účastníky. Dort za nejlepší masku získali myslivec a beruška.

V sobotu 13.března pořádal místní rybářský spolek Sumeček pytláckou zábavu.

Ve dnech 26. až 28.března se v sále Kulturního domu Drmoul konala Velikonoční výstava ručních prací, kterou připravilo Občanské sdružení pro obnovu Tepelského regionu ve spolupráci se základními a mateřskými školami v Drmoulu a Chodové Plané. Vystavené práce odrážely jak šikovnost rukou, tak množství oduševnělých nápadů.

Ve čtvrtek 16.dubna se v klubovně hasičské zbrojnice konal literární večer Teta Jolešová. Tachovští protagonisté večera Pavel Řepa a Rudolf Tomšů v úvodu seznámili přítomné posluchače s životem a dílem synovce zmíněné tety, židovského novináře a spisovatele Fridricha Torberga (1908-1979). Potom předčítali úryvky z knihy, kterou autor věnoval vzpomínkám na její moudrost a laskavý humor. V závěru přítomní občané vyslechli mnoho úsměvných a poučných židovských anekdot.

V sobotu 24.dubna byla v kulturním domě otevřena 9denní výstava mysliveckých trofejí, kterou každoročně pořádá myslivecké sdružení Hubert. Hospodáře sdružení a jednoho z průvodců výstavou pana Václava STEJSKALA potěšil zájem dětí (provedl ZŠ i MŠ), dospělých i přespolních.

V pátek 30.dubna odpoledne se sešli občané v hojném počtu, aby byli svědky stavění májky na návsi. Hasiči májku vystrojili, postavili(tentokrát za pomoci techniky), řádně upevnili a přísně střežili. Občané se občerstvili a prohlédli si rozpracované úpravy prostoru návsi a rybníka. V podvečer žáci ZŠ předvedli ukázku starého pohanského obřadu pálení čarodějnic.

Počátkem května připravil Klub žen Drmoulu zájezd do Hudebního divadla Plzeň na muzikál Dáma na kolejích.

V sobotu 15.května se konala první letošní akce pořádaná obcí – Jarní otevření Panské rozhledny. K tomu byl zajištěn hudební doprovod Mirka Hraby a stánkový prodej s občerstvením a upomínkovými předměty. Zájemci měli možnost získat otisk razítka Panské rozhledny. Po dopoledním zahájení starostkou Mgr.Vladislavou Chalupkovou následovaly ukázky z výcviku Hasičského záchranného sboru Mariánské Lázně. Po poledni se akce přesunula na naučnou stezku Panský vrch II, kde proběhlo její slavnostní otevření ředitelem Městského muzea v Mariánských Lázních Ing. Jaromírem Bartošem.

V sobotu 22.května byla v kulturním domě otevřena 9denní výstava k historii obce Drmoul. Výstavu vzorně připravil Klub žen Drmoul a zahájil ředitel Městského muzea Mariánské Lázně Ing. Jaromír BARTOŠ. Žáci základní školy se připojili hezkým vystoupením. Návštěvníci odcházeli spokojení, neboť je výstava seznámila jak s nejstaršími dokumenty o obci od roku 1366, tak s dalšími zajímavými dokumenty z výstavby obce a života drmoulských občanů v historickém období let 1875 – 1945, vhodně doplněnými o mapy, kroniky a makety.

V neděli 6.června se pod patronací obecního úřadu konal na sportovním areálu TJ Sokol Den dětí, který zahájila paní starostka Mgr.Vladislava Chalupková. Po delší době nabídlo počasí prosluněné odpoledne, které děti i dospělí náležitě využili. Reprodukovaná hudba (Mirek Hraba) a bohaté občerstvení (Šilhánovi) vytvořily příjemnou kulisu pro soutěže, které byly pro děti připraveny: pohádkový okruh (ZŠ a MŠ), sportovní dovednosti (TJ Sokol), rybářské návyky (Sumeček), hasičské ukázky (SDH), střelba ze vzduchovky (myslivci). Každé soutěžící dítě obdrželo igelitku s dárky a poukázku na buřty a zmrzlinu. Bylo to vskutku vydařené odpoledne.

Na sobotu 19.června připravil klub žen ve spolupráci s obecním úřadem tematický zájezd Dětský den za zvířátky. Účastníci zájezdu navštívili největší zoopark ČR v Chomutově s více než 160 druhy zvířat a skanzenem krušnohorského lidového umění. Děti prožily příjemný den, projely se lokálkou po ZOO, zajezdily si na ponících, prolezly si lanové centrum a spořádaly mnoho sladkostí a jiných dobrot.

V sobotu 19.června odpoledne odehráli muži TJ Sokol zápas posledního kola jarní části fotbalové soutěže 1.A třídy s mužstvem Nové Role a po třech letech postoupili do krajského přeboru. Dobře si vedli i dorostenci (9.místo v KP) a žáci (2.místo v KP). Zaslouží si naše uznání a podporu.

V sobotu 28.srpna se v obci konaly 12. Drmoulské slavnosti. Dopolední část programu zahájila v 10 hodin paní starostka Mgr.Vladislava Chalupková slavnostním otevřením zrekonstruovaného veřejného prostranství u místní kaple. Poté v kulturním domě zahájila putovní výstavu představující úspěchy, jichž obce sdružené v dobrovolném svazku Mariánskolázeňsko dosáhly v uplynulých letech. Paní starostka poděkovala všem občanům, kteří se na přípravě nebo realizaci těchto akcí podíleli, a zastupitelům za jejich práci pro obec. V 11 hodin už paní starostka zahájila soutěž v požárním sportu o Pohár starosty obce.

Po naplnění oficialit 12.Drmoulské slavnosti pokračovaly. Jednotlivé hasičské disciplíny se i přes nevlídné počasí střídaly v rychlém tempu. V nich zvítězili ti nejlepší, ale i ostatní malí, mladí i starší hasiči ukázali, proč je jejich záslužná práce občany ceněna.

Odpoledne se dětem líbila především veselá dětská show, mládeži Michael Jackson Revival a dospělým orientální břišní tance a pěvecká Oldies party. Všem při provozování atrakcí a využívání stánků s různým sortimentem vyhrávala dechovka Daliborka. Večer se v sále konala taneční zábava, kde k tanci i poslechu hrál Fryzúr. Možno tedy říci, že si každý občan přišel na své.

V pondělí 18.října odpoledne v klubovně hasičské zbrojnice zorganizoval Klub žen Drmoul kurz batikování hedvábných šátků. Zájem o zvládnutí této techniky byl nečekaný (24 žen).

V sobotu 13.listopadu dopoledne ukončili muži TJ Sokol podzimní část krajského přeboru zápasem se Starou Rolí a 6.místem v soutěži.

V neděli 5.prosince 2010 uspořádal obecní úřad v sále kulturního domu Setkání s důchodci při hudbě a tanci. Připraveno bylo také bohaté občerstvení. V úvodu přivítala starostka paní Mgr.Vladislava Chalupková všechny přítomné a potom děti z MŠ předvedly, co je paní učitelky Hana Smetáková a Alena Rubická naučily. Na závěr dostal každý důchodce milý dárek.

V pondělí 6. a v úterý 7.prosince pořádal Klub žen Drmoul výstavu ručních prací s vánoční tématikou (s dílnou k autorské výrobě advent.věnců a svícnů).

 

6.Školství

V úterý 16.února se konal masopustní průvod obcí. Děti ze ZŠ i MŠ zpívaly, tančily a užívaly si předjarní řádění.

Ve čtvrtek 6.května se v MŠ konala besídka dětí. Děti tančily, zpívaly, recitovaly a rodičům se to moc líbilo. Rodičovské pochvaly za vydařené představení potěšily jak děti, tak paní učitelky.

V pondělí 1.listopadu večer se v obci konal lampionový průvod žáků v duchařském oblečení. Od školy vyzdobené dýňovými lampami a skleněnými lucerničkami šly napřed skupinky školáků i předškoláků hledat bezhlavého Jacka v parku kolem kostela. Poté se všichni společně s pedagogickým sborem i rodiči vydali na průvod ulicemi obce a užívali si zvláštního kouzla této večerní akce.

Ve čtvrtek 9.prosince odpoledne se u ZŠ konalo vypouštění balónků s přáním dětí Ježíškovi.

Ve čtvrtek 16.prosince odpoledne se v MŠ konala předvánoční besídka, na níž děti rodičům předvedli, co všechno už jako včeličky, žabičky i kuřátka umějí.

V úterý 21.prosince odpoledne se v sále kulturního domu konala vánoční besídka ZŠ.

 

7.Sociální a zdravotní záležitosti

V lednu odevzdala obec Drmoul do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR částku 8 286 Kč.

Ve dnech 15. až 19.února naši občané opět prokázali své sociální cítění přispěním do sbírky použitého ošacení, kterou vyhlásilo Občanské sdružení Diakonie Broumov.

V sobotu 29.května a 4.září odpoledne proběhlo na autobusové zastávce u ZŠ očkování psů.

V pátek 5.listopadu dopoledne v klubovně hasičské zbrojnice nabízela společnost Optik Art občanům změření zraku s doporučením výběru brýlí.

 

8.Počasí

Leden přinesl mnoho sněhu k odklízení a od své poloviny i velké mrazy (27.1.dokonce mínus 19 stupňů).

Začátkem února přišla obleva a celý měsíc byl mokrý.

Začátkem března začaly opět mrazy a už od 6.3. padal další sníh až do poloviny měsíce. Bylo zase co odklízet. Od 16.3. přišla další vlna oblevy a zdálo se, že jaro už nic nezastaví.

V dubnu se však ochladilo a 12.4. ještě napadl přes noc sice mokrý, ale sníh.

V průběhu května tak silně a vytrvale pršelo, že vydatnost deště dosáhla výše objemu čtvrtletních srážek.

Červen odpovídal teplotnímu normálu.

V červenci jsme zažili několik bouřek se silným větrem (13.,17.,23.a 24.7.).

Srpen nám připravil bleskové povodně, které jsme v obci zaznamenali jen jako silný přívalový déšť, ale na severu Čech stály život 5 lidí.

Až září a polovina října se projevily příznivým počasím.

Od 20.října se prudce ochladilo, na horách dokonce zasněžilo a přišly ranní mrazíky.

Ve čtvrtek 11. a v pátek 12.listopadu v noci jsme ještě zažili průtrž mračen se silným větrem, ale v sobotu 13. a v neděli 14.listopadu lámalo počasí teplotní rekordy (19 stupňů přes poledne) a hezké podzimní počasí vydrželo celý týden.

Od 23.listopadu se ochladilo a sníh padal s malými přestávkami až do konce roku.

 

9.Pohyb obyvatelstva

V sobotu 13.března přivítala paní starostka Mgr.Vladislava Chalupková do života nové občánky. Všichni přítomní vyslechli moudrá a laskavá slova a naši malí oslavenci Vojtěch Cíl, Šimon Brablc, Šimon Klejna, Eliška Kucháriková a Nicol Vopavová si navíc odnesli malý dárek.

V sobotu 20.listopadu proběhlo v klubovně hasičské zbrojnice slavnostní vítání novorozených drmoulských občánků do života. Paní starostkou Mgr.Vladislavou Chalupkovou byli přivítáni Dominik Kepka, Kateřina Rothová, Vilém Slepička, Aneta Vránová a Šimon Zahradník.

K 31.prosinci 2010 vykazovala statistika obce 908 obyvatel, z toho letos 7 narozených dětí, 5 zemřelých, 50 přistěhovaných a 31 odhlášených.

 

10.Různé

V pondělí 7.června na louce za obecním úřadem postavil šapitó rodinný cirkus Eduardo, aby artistickými a klaunskými kousky potěšil malé i velké.

Velká jáma, vykopaná na podzim a.s. Chevak Cheb k odkrytí a výměně vodovodního uzlu na křižovatce Plzeňská – Školní, zúžila chodník a zvýšila nebezpečí zejména pro školní děti, důchodce a matky s kočárky. Proto občané právem očekávali její rychlé zasypání a potěšilo je, když Chevak konečně vydal oznámení o odstávce pitné vody na den 1.prosince z důvodu výměny zmíněného vodovodního uzlu. K zasypání jámy však ani potom nedošlo a úzký průchod kolem jámy začal být v zimním počasí nebezpečný i pro dospělé

 

11.Činnost kronikáře

Ve čtvrtek 25.března jsem v Praze absolvoval kurz pro kronikáře, organizovaný Středočeským vzdělávacím institutem Akademie J. A. Komenského.

Ve čtvrtek 20.května jsem se s paní starostkou Mgr.Vladislavou Chalupkovou a ekonomkou Ing.Renatou Kuncovou zúčastnil konference na téma Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska. Konferenci zorganizoval Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko v Rytířském sále Zámeckého hotelu Metternich v Kynžvartu. Účastníci konference se shodli na účelnosti těchto setkání v zájmu úspěšné realizace dalších projektů jednotlivých obcí svazku.

 

Verze kroniky 2010 ve formátu pdf zde.