Kronika 2014

 

Úvodem

 

Letošní domácí událostí číslo jedna se bezesporu stala stabilizace naší politické scény. Po loňské demisi Nečasovy vlády (a po stálém oddalováním termínu mimořádných voleb) byl konečně 17. ledna jmenován 13. českým premiérem Bohuslav Sobotka, a již 29.ledna byla jmenována jím sestavená vláda. Souběžně s tím byla ve třech krocích vyřešena bitva o post policejního prezidenta (7. ledna byl odvolán Martin Červíček, do 28. února se na funkci vrátil Petr Lessy a 13. dubna byl jmenován Tomáš Tuhý). Na nás občany potom čekal supervolební rok: 23. a 24.května volby do Europarlamentu, 10. a 11. října volby do zastupitelstev obcí a do třetiny Senátu (2. kolo 17. a 18. října). Uspěly především vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Další domácí události: Rok 2014 byl vyhlášen Rokem české hudby; dnem 1. ledna začal být účinný nový občanský zákoník; 11. února byl expremiér Petr Nečas obviněn z podplácení v tzv. kauze Nagyová; 8. července utrpěla naše armáda největší ztráty v novodobé historii (po teroristickém útoku poblíž letecké základny Bagram na místě zahynuli 4 čeští vojáci a pátý voják na následky zranění zemřel po týdnu); 4. září se ve Vilémově zřítil most v rekonstrukci (4 dělníci zemřeli a 2 byli zraněni); 14. října pobodala schizofrenička policistu a 3 studenty (jeden student na následky zranění zemřel); 16.října došlo ve Vrběticích k výbuchu muničního skladu č. 16 (výbuch se opakoval 3. prosince ve skladu č. 12); ledovková kalamita ochromila 1. prosince hromadnou dopravu v celé ČR a přerušila dodávky elektřiny v mnoha regionech (do normálu se situace vrátila až 3.prosince).

Opustily nás známé osobnosti, např. hokejista Karel Gut, herci Otakar Brousek starší, Pavel Landovský, Jiří Bruder, Václav Sloup, skladatelé Pavel Hapka, Petr Skoumal, režisérka Věra Chytilová, moderátor Přemek Podlaha, politici Richard Sacher, Miroslav Štěpán, zpěvačka Iveta Bartošová.

Ze světových událostí: Do středu pozornosti se dostala ukrajinská krize (18. února naplno vypukly nepokoje; 6. března přijal krymský parlament rozhodnutí o připojení Krymu k Rusku; 16. března byl v krymském referendu uznán vznik Republiky Krym a požadavek přičlenění k Ruské federaci; 11. května se uskutečnilo referendum, v němž se 90 % lidí vyslovilo pro samostatnost Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky; 24. května podepsali zástupci obou lidových republik dohodu o spojení a vytvoření státního útvaru Nové Rusko; 25. května byl v prezidentských volbách na Ukrajině zvolen Petro Porošenko; 17. července byl v oblasti bojů na východní Ukrajině sestřelen malajsijský Boeing 747 s 295 osobami na palubě), dále islámský stát (od 19. srpna do 15. listopadu byli v syrské poušti islámskými radikály popraveni 2 novináři a 3 humanitní pracovníci) a epidemie eboly (6. září překročil počet nakažených 4 000).

Dále také: 1. ledna se 18. členem eurozóny stalo Lotyšsko; 7.-23. února se v Soči konaly ZOH (česká reprezentace získala 8 medailí a obsadila 15. místo); 29. března byl slovenským prezidentem zvolen Andrej Kiska (15. června složil přísahu); 27. dubna se v Římě konala kanonizace dvou papežů (Jana XXIII. a Jana Pavla II.); 12. června až 13. července se v Brazílii konalo MS v kopané (mistry se stala německá reprezentace); 20. září byl náčelník GŠ AČR Petr Pavel zvolen předsedou vojenského výboru NATO; 7. října schválil evropský parlament nominaci Věry Jourové na post eurokomisařky pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a rovnost pohlaví; 12. listopadu přistál modul Philae jako 1. lidský stroj na kometě.

Opustily nás známé osobnosti, např. politici Eduard Ševarnadze, Wojciech Jaruzelski, Ariel Šaron; sportovci Viktor Tichonov, Eusébio, Alfredo Di Stefano; zpěváci Udo Jürgens, Joe Cocker, Jimmy Scott; herci Robin Williams, Eli Wallach, Shirley Temple-Blacková, Stanislaw Mikulski; spisovatelé Gabriel Garcia Márquez, P. D. Jamesová, Sue Townsendová; dále kosmonaut Anatolij Berezovoj, královna Fabiola Belgická a na závěr třeba americký voják (poslední žijící člen posádky bombardéru Enola Gay) Theodore Van Kirk.

 

1. Obecní záležitosti

Ve středu 8. ledna zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo prodej pozemku, pronájem pozemků obálkovou metodou, realizaci osvětlení čelního prostranství obecního úřadu a kulturního domu. Dále schválilo smlouvu o závazku veřejné osobní dopravy k zajištění obslužnosti obce v tomto roce, příspěvek na hudební festival zdravotně postižených Souznění 2014, příspěvek na nákup knih pro obecní knihovnu, výměnu termoventilů v základní škole a vyhlášení výběrových řízení na realizaci akcí Regenerace okolí vodní plochy Cihelna a Zakládání a obnova krajinných prvků.

Ve středu 12.února zastupitelstvo obce na svém zasedání vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drmoul (nezjištěny chyby ani nedostatky), projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce a závěrečný účet obce za rok 2013, dále vyrovnaný rozpočet na rok 2014, pronájem pozemků, dodavatele akcí Ekoškolka Drmoul, Regenerace okolí vodní plochy Cihelna a Drmoul-zakládání a obnova krajinných prvků.

Ve středu 12. března zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo účetní uzávěrku příspěvkových organizací za rok 2013 a finanční vypořádání mezi Obcí Drmoul a jejími příspěvkovými organizacemi. Dále schválilo finanční příspěvek pro Základní a mateřskou školu Drmoul k zajištění zájmových kroužků.

Ve středu 16. dubna zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití obalů pro firmu EKO-KOM, příspěvek 10 000 Kč na provoz hřbitova v Trstěnicích a prodej pozemku. Dále souhlasilo se zařazením správního území obce Drmoul do územní působnosti MAS 21 na programovací období 2014-2020 a s korekcí z operačního programu ŽP na akci Pořízení stroje na úklid-Drmoul. Také vzalo na vědomí Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.

Ve středu 21. května zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozbory hospodaření obce Drmoul a jejích příspěvkových organizací k 31. 3. 2013. Dále schválilo smlouvu o poskytnutí dotace k projektu Drmoul-zakládání a obnova krajinných prvků, opravu veřejného osvětlení ve Vodní ulici, finanční příspěvek 8 000 Kč na nákup školních pomůcek pro 1. třídu ZŠ a dodavatele plynu na rok 2015.

Ve středu 11. června zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo smlouvy o poskytnutí těchto podpor ze SFŽP ČR: na zateplení budovy ZŠ, na regeneraci vodní plochy Cihelna, na pořízení úklidového stroje. Dále schválilo záměr prodeje pozemku a zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky 664/53 a 1194/2.

Ve středu 9. července zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo dodavatele akce Obnova vybavení na školní zahradě a finanční příspěvek 17 000 Kč pro TJ Sokol Drmoul na nákup 2 sítí na fotbalové branky.

Ve čtvrtek 24. července zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo účast obce ve veřejné zakázce Centrální nákup elektřiny realizované Karlovarským krajem, dále účelový neinvestiční příspěvek na odbornou přípravu SDH Drmoul a harmonogram prací projektu Zateplení multifunkčního domu v obci Drmoul.

V pondělí 8. září zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo dodavatele zateplení KD – firmu VARO, dodavatele akce Zlepšení nakládání s odpady v obci Drmoul – firmu I-TEC Czech, dodavatele výměny oken a dveří občanské vybavenosti – firmu LDstav, dodavatele sekčních vrat pro hasičskou zbrojnici – firmu Vestmont, dále prodej pozemků a podání žádostí o dotace na 3 projekty: Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu, Obnova místních komunikací, Vybudování a obnova zařízení pro volný čas.

Ve středu 1. října zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozpočtové opatření a dále vzalo na vědomí informace o stavu podaných žádostí do Regionálního operačního programu Severozápad.

V pátek 10. října odpoledne a v sobotu 11. října dopoledne se v zasedací místnosti OÚ konaly volby do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstva obce. Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: Adamec Zdeněk, Bolek Tomáš, Ing. Born Otakar, Havlík Josef, Ing. Hložek Ivan, Holát Stanislav, Mgr. Chalupková Vladislava, MUDr. Ondrušová Gabriela a Ing. Švajgl Josef.

Ve středu 5. listopadu odpoledne se v zasedací místnosti OÚ konalo za slabé účasti občanů ustanovující zastupitelstvo obce pro volební období 2014-2018. Na zastupitelstvu proběhla volba starosty (Mgr. Chalupková Vladislava), místostarosty (Ing. Švajgl Josef), předsedy kontrolního výboru (Bolek Tomáš), předsedy finančního výboru (Ing. Born Otakar ), členů kontrolního výboru (Holát Stanislav, Havlík Josef), členů finančního výboru (Ing. Hložek Ivan, Adamec Zdeněk), zástupců obce na valné hromadě společnosti Chevak Cheb (Mgr. Chalupková Vladislava, Ing. Švajgl Josef) a volba zástupce obce pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace obce Drmoul s pořizovatelem (Ing. Hložek Ivan). Na závěr starostka obce poděkovala občanům za účast ve volbách a za podporu a důvěru, kterou svými hlasy vyjádřili zastupitelům pro nové čtyřleté volební období. Popřála zastupitelstvu soudržnou atmosféru, vedoucí ke spokojenosti občanů Drmoulu.

Ve středu 17. prosince zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo rozpočtové opatření, vyrovnaný rozpočet 8 645 000 Kč na rok 2015, smlouvu o dopravní obslužnosti (MHD) na rok 2015, prodej pozemků, pronájem připravených prostorů KD státnímu podniku Pošta a příspěvek na nákup knih, dále jmenovalo Mgr. Rubickou Alenu do funkce ředitelky Základní a mateřské školy Drmoul.

 

2. Hospodaření obce

Závěrečný účet obce k 31.prosinci 2014 vykázal 22 411 149,10 Kč celkových příjmů z následujících položek: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, dále poplatky (správní, ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství), neúčelové dotace ze státního rozpočtu (na školu a výkon státní správy), dotace od pracovního úřadu pro pracovníky na veřejně prospěšné práce), dotace na zateplení KD, dotace na pořízení stroje na úklid a odvoz odpadu, dále příjmy z pronájmu a prodeje pozemků, příjmy z pronájmu nemovitostí, z poskytování služeb a výrobků (popelnice), také příjmy z úroků z bankovních účtů, příjmy z podílů na zisku a dividend a ostatní nedaňové příjmy. Plnění příjmů činilo 99,43 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje obce k 31.prosinci 2014 činily 21 474 802,95 Kč a byly využity zejména na nákup stroje na úklid a pořízení stroje na odvoz odpadů, na zateplení KD a obnovu okolního prostranství, obnovu vodní plochy Cihelna, stezky pro pěší,na organizaci Dne dětí a Drmoulských slavností, na příspěvky (na provoz základní a mateřské školy, na nákup knih do knihovny, na činnost SDH a TJ Sokol), na poplatky (za rozhlas, za elektřinu a opravy veřejného osvětlení, za sběr a svoz nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a tříděného odpadu), mzdové a též ostatní náklady pro činnost místní samosprávy. Plnění výdajů dosáhlo 93,78 % k upravenému rozpočtu.

Základní a mateřská škola Drmoul dosáhla k 31. 12 . 2014 hospodářský výsledek ve výši 53 923,92 Kč. Správa lesů Drmoul ukončila letošní rok s hospodářským výsledkem 3 944,56 Kč. K 31.12.2014 bylo na základním běžném účtu obecního úřadu 7 399 520,12 Kč a v pokladně 25 249 Kč. Kontrolní orgány neshledaly v hospodaření obce žádné závady.

 

3. Průmysl, zemědělství, služby

I letos připravila Správa lesů Drmoul pro občany celoroční prodej palivového dřeva v délkách 3 m: 1prm včetně DPH jehličnatého 750 Kč, listnatého 900 Kč. Doprava pro občany Drmoulu zdarma. Zájemcům stačilo přihlásit se s požadavkem na obecním úřadě v kanceláři správy lesů u vedoucího Bc.Bronislava Šlehofera.

Obchod Potraviny na Školní 267, kde nás až do svého odchodu do důchodu dlouhá léta vzorně obsluhovala paní Ivanka Švarcová, byl opět otevřen. Nyní máme Večerku, provozovanou Vietnamci, s podobným sortimentem a celotýdenním prodejem. Na její hodnocení je však ještě brzy.

Na sobotu 29. března připravili hasiči sběr kovového odpadu. Občanům stačilo ráno odpad připravit za branky svých domů a hasiči si jej sami naložili a odvezli. To ocenili zejména ti starší.

V pátek 28. a v sobotu 29. března se uskutečnil jarní sběr velkoobjemového odpadu (nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky aj.), nebezpečného odpadu (zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, pneumatiky aj.) a elektrozařízení (rádia, televize, přehrávače, ovladače, telefony, počítače, monitory aj.) do kontejnerů přistavených u hasičské zbrojnice.

V pátek 7. a v sobotu 8. listopadu proběhl v obci sběr elektrozařízení, nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Putující kontejnery byly přistaveny u hasičské zbrojnice.

V pondělí 15. a v úterý 16. prosince ve stodole prodávala Správa lesů Drmoul občanům vánoční stromky z obecního lesa za přijatelnou cenu.

Na pondělí 22. prosince připravil rybářský spolek Sumeček pro občany prodej vánočních kaprů za mírné ceny.

 

4. Výstavba, doprava, spoje

Od 1. července do 14. srpna probíhala v obci za plného silničního provozu oprava povrchu komunikace na celé Plzeňské ulici. Starostka obce za obecní úřad a zhotovitele požádala občany o pochopení a trpělivost. Na uvedenou dobu nabídla k parkování Školní ulici, parkoviště u obecního úřadu, mateřské školy a sportovního hřiště. Zejména pro občany bydlící na Plzeňské ulici to však byl velmi složitý půldruhý měsíc: nadměrný hluk, prach, asfaltový zápach a zvýšené výfukové splodiny při pomalém průjezdu vozidel obcí. Firmy však dodržovaly harmonogram prací a výsledek jejich úsilí nám vynahradil všechny zmíněné problémy, které jsme museli v době opravy řešit.

V pátek 14. března převzala obec Drmoul nový zametací stroj. Tento traktůrek umožní rychlejší a kvalitnější úklid chodníků a veřejných prostranství v obci.

Ve čtvrtek 13. listopadu převzala obec Drmoul svozový vůz pro zlepšení nakládání s odpady.

 

5. Veřejný život v obci

V sobotu 18. ledna uspořádal SDH Drmoul ve zcela vyprodaném sále kulturního domu již jubilejní – 60. hasičský ples. Na zahájení zazněly slavnostní fanfáry žesťového souboru z Mariánských Lázní. Přítomné přivítal starosta SDH Petr Starenko. S rytmem chebské Starovarky a zrychleným pitným režimem se brzy rozjela dobrá nálada. Zábavu všem přítomným zpestřila bohatá tombola a půlnoční překvapení: Volba Miss hasičského plesu. O další překvapení se kvalitním zpěvem za doprovodu Starovarky zasloužila Simona Štěpničková z Drmoulu. Všem se ples líbil a hospodář SDH Vladimír Janeček starší byl také velmi spokojen. Příští rok opět nashledanou.

Na sobotu 15. února odpoledne připravil Klub žen Drmoul v sále kulturního domu Karneval pro děti. Úzký realizační tým vedený paní Zdeňkou Šedivou přistoupil k zajištění karnevalu zodpovědně a děti se celé odpoledne dobře bavily. Přestože se některým rodičům nelíbil výběr hudby DJ Mirka Hraby, lze tuto akci pro děti s maskami a kostýmy, která se těší stále větší oblibě, považovat za zdařilou.

V sobotu 22. února pořádal Klub žen Drmoul v sále kulturního domu Maškarní bál s oblíbenou taneční skupinu Triangl a s bohatou tombolou. Ukázalo se, že se také tato akce těší stále větší pozornosti občanů. Sál byl zaplněný nápaditými karnevalovými kostýmy a dobrá nálada vládla po celý večer. Tuto akci s dospělými zvládly organizátorky na jedničku.

Ve středu 5. března odpoledne byla na obecním úřadě slavnostně otevřena výstava historických i novodobých dokumentů obcí Drmoul a Mähring „Život v pohraničí“. Výstavy se zúčastnili: Mgr. Vladislava Chalupková, Ing. Josef Švajgl (starostka a místostarosta obce Drmoul), Josef Schmidkonz, Konrad Weis(starosta a místostarosta obce Mähring), Růžena Knedlíková (autorka výstavy), obyvatelé pořádajících obcí a další návštěvníci, kteří měli zájem o obrazové a textové podklady z historie obce Drmoul od roku 1366 až po současnost, a o fotografie a pohlednice zachycujících historii a život obce Mähring, z nichž lze docela dobře porovnat život na obou stranách česko-německé hranice.

Od středy 5. do neděle 9. března byla v našem kulturním domě otevřena putovní výstava starých i novějších pohlednic příhraničních obcí Čech a Bavorska „Z historie do současnosti“. Drmoul byl její třetí zastávkou z deseti (zahájila 25. února ve Třech Sekerách a skončila začátkem dubna v Mähringu). Tuto putovní výstavu zaštítilo Mariánskolázeňsko a těšila se velké pozornosti občanů. V jejím průběhu bylo možné zakoupit výpravnou obrazovou publikaci starých pohlednic z 39 obcí „Okolí Mariánských Lázní na starých pohlednicích“.

V sobotu 8. března odpoledne se v klubovně HZ konala tradiční Okurková liga spojená s oslavou MDŽ. Napřed muži potěšili ženy kytičkami. Potom se ze všech přítomných stali ochutnávači nakládaných okurek, kteří udělovali body okurkám z mnoha anonymních sklenic (chuť láku na jazyku všichni jistě cítili i následující den). Po vyhlášení výsledků (se svými okurkami letos zvítězil František Soukup) se podávala večeře, na kterou se ženy tradičně těší, protože ji pro ně připravují muži.

Od pátku 11. do neděle 13. dubna uspořádal Klub žen Drmoul v sále kulturního domu Velikonoční výstavu ručních prací. Návštěvníci výstavy shlédli ukázky prací z pediku (včetně rady jak s tímto materiálem pracovat), háčkované a pletené výrobky, zdobené perníčky a kraslice (včetně možnosti vyzkoušet si zdobení perníčků cukrovou ozdobou a malování vajec voskem). V neposlední řadě každý obdržel drobné pohoštění.

V neděli 27. dubna odpoledne se konala Jarní vycházka do okolí obce Drmoul, kterou pořádala obec Drmoul s partnerskou obcí Neualbenreuth v rámci projektu Poznejme společně obec Drmoul. Účastníci navštívili Panskou rozhlednu, židovský hřbitov a naučnou stezku Cech sv. Víta. Během vycházky se dozvěděli zajímavé informace o historii i současnosti okolí naší obce. Pro všechny také bylo připraveno malé občerstvení.

Ve středu 30. dubna k večeru postavili hasiči na návsi májku, kterou předtím žáci pěkně ozdobili fábory. Účast občanů na této fyzicky náročné akci byla i tentokrát vysoká. Tradice „ručního“ stavění máje v Drmoulu je divácky atraktivní a jen tak nevymizí (technika byla k postavení májky použita pouze v roce 2010 a divácky propadla). Letošní májka byla zvláště vysoká a tak ji bylo ze všech stran dobře vidět. Hasiči průběžně dozorovali oheň při školním obřadu pálení čarodějnic a když propuklo všeobecné veselí s hudbou a občerstvením, připojili se k ostatním. Ti, kteří májku hlídali až do rána, měli pernou noc.

Na neděli 18. května odpoledne byly připraveny dvě souběžné akce: 1. Akce Obce Drmoul a Klubu českých turistů Mariánské Lázně – Slavnostní odemčení rozhledny Panská v Drmoulu po zimním odpočinku (s občerstvením a ukázkou slaňování hasičů z rozhledny s osobou v nosítkách). 2. Akce Obce Drmoul a Mariánskolázeňska – Vycházka k obnovenému prameni Štolní kyselka (s pokřtěním pramenu administrátorem Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně Mgr. Pavlem Urbanem a následně s odborným výkladem Ing. Jaromíra Bartoše z Městského muzea Mariánské Lázně k problematice obnovy pramenů Štolní, Potoční a Panská kyselka). Vzhledem k velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám, musely být obě akce přesunuty na sobotu 24. května.

V sobotu 31. května se na místním hřišti konal Den dětí, který uspořádala Obec Drmoul ve spolupráci se školou, místními organizacemi a spolky. Děti se zaujetím plnily rozličné úkoly na mnoha pracovištích, připravených učitelkami, hasiči, sportovci a rybáři. Odměnou jim byly drobné sladkosti, buřty k opékání a též chutné koláčky, které napekly a rozdávaly ženy KŽ. V průběhu akce se o přítomné rodiče vzorně starala Hospůdka na hřišti. Nutno připomenout, že děti se dobře pobavily též díky štědrosti i osobní pomoci mnoha sponzorů.

V sobotu 31. května navečer došlo na návsi ke Kácení májky. Už nebyla tak barevná jako před měsícem, pořád však majestátně čněla nad centrem obce. Celý měsíc nám dávala radost, teď však už splnila svůj účel, tak ji bez většího zájmu diváků skácela malá skupina hasičů. K zemi se vrátila dráhou, po níž byla vztyčována. Nikomu neublížila při stavění, stání ani kácení – díky. Pro příští rok už v lese roste další.

Od čtvrtka 3. do soboty 5. července zorganizoval TJ Sokol Drmoul ve svém areálu již třetí letní dětské soustředění CAMP. Letos bylo určeno pro libovolné zájemce v libovolný den. První den se sešlo 17 dětí, které začaly dopoledním fotbalovým tréninkem vedeným Václavem Matouškem, Tomášem a Davidem Bolkem, odpoledne se děti rozdělily do 2 družstev a v lese si zahrály na stopovanou s plněním zajímavých úkolů, potom až do večera pokračovaly v hraní míčových her. Druhý den odjelo 21 dětí (někteří s rodiči) do ZOO Plzeň, večer děti opékaly buřty, bavily se při malé diskotéce a později plnily bobříka odvahy. Třetí den sehrály děti napínavý fotbalový zápas s rodiči, ve kterém těsně, ale přece jen zvítězily. Všichni přítomní se dobře bavili a po společném obědě se rozloučili. CAMP 2014 byl velmi vydařený.

V sobotu 5. července zopakovalo SDH Drmoul loňské Letní posezení SDH s chytáním ryb na rybníku člena SDH Ludvíka Němce. Sešli se v hojném počtu, někteří i s manželkami. Ryby braly, pivo chutnalo, sluníčko hřálo. K zakousnutí připravili Vladimír Janeček a František Soukup chutného berana. Byl to pravý relaxační den, jehož příznivé důsledky se projeví zejména ve vypjatých zásahových akcích.

V sobotu 30. srpna se u kulturního domu konaly 16. Drmoulské slavnosti s ukázkami z výcviku mladých hasičů, s koncertem dechovky Daliborky, s mažoretkami, s programem pro děti, s vystoupením skupiny Nice Away, s pekařskou soutěží, s pouťovými atrakcemi a různými stánky. Akci zahájila starostka Mgr. Vladislava Chalupková, přivítala přítomné, poděkovala sponzorovi Zdeňkovi Slepičkovi a popřála všem příjemnou zábavu. Velký zájem byl o 2. ročník soutěže O nejlepší štrůdl. Vzhled, chuť a celkový dojem bodovali sami návštěvníci slavností. Z 24 přihlášených lahodných moučníků zvítězil makový štrůdl Jaroslavy Slepičkové a slaný štrůdl Miroslavy Žáčkové. O večerní zábavu se postaraly kapela Pralessanka a skupina Vesnické mažoretky. Hodinu před půlnocí vyvrcholily slavnosti večerním ohňostrojem.

V pátek 28. a v sobotu 29. listopadu se v sále kulturního domu pod patronací Klubu žen konala Výstava vánočních výrobků žen a prací žáků základní a mateřské školy. Opět byla zřízena vánoční dílna pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a další zájemce, kteří inspirováni vystavenými výtvory zatoužili sami si vyrobit adventní věneček.

V neděli 30. listopadu od 16 hodin se na hezky upravené návsi a za velkého zájmu občanů konalo Slavnostní rozsvícení vánočního osvětlení. Reprodukovanou vánoční hudbu nám opět zprostředkoval DJ Mirek Hraba. V chladu přišly vhod ohřívané klobásky, párek v rohlíku, pivo a zejména horké nápoje (čaj, grog, svařák). V průběhu této oblíbené obecní akce nám žáci základní školy s radostí zazpívali známé vánoční koledy.

V sobotu 6. prosince odpoledne uspořádala Obec Drmoul v sále kulturního domu Předvánoční posezení pro seniory. Tato posezení mají již dlouholetou tradici a protože je seniorů čím dál tím víc, byl plný sál. S předvánočním pásmem vystoupily děti z mateřské školky. K tanci a poslechu hrála Daliborka a pro všechny byla připravena široká nabídka občerstvení i malý dárek. Všichni se příjemně bavili.

V sobotu 13. prosince se v klubovně HZ konalo Předvánoční posezení SDH Drmoul. Plnou klubovnu hasičů, manželek i hostů přivítal starosta SDH Petr Starenko. Vánoční náladu navodil zpěv koled s doprovodem trubky a pozounu Petra a Vojtěcha Starenkových, ochutnávka vánočního cukroví a hezká vánoční vzpomínání. Všem se posezení líbilo a dále stmelilo „hasičskou rodinu“.

V neděli 28. prosince odpoledne se pro děti i dospělé uskutečnilo v Kapli sv. Josefa v Drmoulu Zpívání u jesliček s hudebním doprovodem bratrů Petra, Pavla a Vojtěcha Starenkových (baryton, trubka a pozoun) a Jana Bartoše (flétnička).

 

6. Školství

Ve středu 5. března dopoledne zorganizoval pedagogický sbor ZaMŠ Drmoul masopustní průvod, který se za doprovodu mnohých diváků a za zvuku píšťalek, řehtaček a dětského křiku, vydal od základní školy. U mateřské školy se rozrostl o předškoláky a po zastávce před obecním úřadem zamířil na Plzeňskou ulici. Na každé zastávce předvedli školáci a předškoláci hezké písničky, básničky i tanečky. Na konečné u školy si všichni potom zaslouženě pochutnali na masopustních koblihách.

V pátek 4. dubna vynesli školáci i předškoláci vlastnoručně vyrobené smrtky a za dozoru učitelek je následně utopili v horním rybníku. Potom přinesli jaro v podobě líta do tříd a na školní zahradu – a se svými učitelkami zahájili přípravu Velikonoc.

Ve středu 30. dubna odpoledne se paní učitelky změnily v čarodějnice: Miloslava Rejchová a Renata Rothová zapisovaly děti jako čarodějnické učně, Kateřina Hanzlíková je potom učila skákat panáka, Božena Němcová vázat košťata, Karin Lazurová řídit košťata, Jana Mančalová čarodějnickým mravům a Alena Rubická líčit pentle na zlobidla. Za splnění všech soutěžních úkolů děti obdržely buřty, které si ihned mohly opéct na ohni. Oheň střežili místní hasiči, kteří se v průběhu dětských soutěží připravovali ke vztyčení májky.

Od čtvrtka 19. června se naše základní škola honosí titulem Ekoškola, čímž rozšířila řadu 138 škol v České republice, které vyhověly přísným kritériím pro jeho udělení. K titulu patří certifikát propůjčený na dva roky a vlajka. Slavnostní vyhlášení se konalo v Senátu Parlamentu ČR v Praze. Titul z rukou ministra školství PhDr. M. Chládka a vedoucího informačního centra OSN M. Broži, převzali zástupci Ekotýmu naší školy, dále starostka Mgr. Chalupková a koordinátorka Renata Rothová.

Předání titulu následně proběhlo v naší škole před pedagogy a žáky. Zúčastnila se jej též starostka obce Mgr. Vladislava Chalupková, která všem poděkovala a zdůraznila, že bez jejich dlouhodobé poctivé snahy by bylo získání titulu nemožné. Potom pěknými dárky ocenila úsilí členů Ekotýmu a zejména koordinátorky programu Renaty Rothové . K poděkování se připojili též občané nejen za další počin pro zviditelnění naší obce a školy v republice, ale hlavně za příkladnou výchovu mladé generace ke vztahu k životnímu prostředí.

V pondělí 1. září byl v ZŠ a MŠ Drmoul zahájen školní rok 2014-2015. Před školou se už brzy před osmou shromáždilo mnoho dětí a rodičů: Děti se svěřily, že se už těší na spolužáky, a rodiče, že už dětem skončily prázdniny. Potom se otevřely dveře školy a ředitelka Mgr. Jana Mančalová všechny rodiče a žáky přivítala. Se starostku Mgr. Vladislavu Chalupkovou představily každého nastupijícího prvňáčka. Následně paní učitelky shromáždily své žáky a odvedly si je do tříd (letos si paní učitelka Mgr.Miloslava Rejchová odvedla do 1. třídy 16 prvňáčků, tj. o 4 více než vloni).

Čtvrtek 30. října patřil již tradičně Duchaření. Od rána ducháčkové plnili duchařské úkoly, připravovali hábity a hlavně dlabali dýně, kterých letos bylo na třicet (prvňákům a druhákům pomáhali rodiče a prarodiče). Zhotovené lampy se moc povedly, ozdobily okolí školy, náves i altán. Když večer žáci vítali přítomné na Průvodu duchů, lampy už krásně svítily, a se zajímavými maskami a svítícími lampióny vytvořily vhodnou atmosféru pro plnění duchařských úkolů: nakreslit ducha či hvězdičku a vyzvednout si sladkosti u Jacka. Potom se za halasného rámusení, pískání a houkání vydal Průvod duchů do ulic obce. Po návratu průvodu ke škole však čekalo všechny zklamání, neboť část vystavených dýní někdo zatím naházel do rybníka.

Ve čtvrtek 4. prosince se naše hezká škola změnila na Čertovskou školu a zaplnila se malými i většími čerty a čerticemi. Pod vedením čertovského pedagogického sboru se všichni ve třídách čertili: vyzkoušeli si čertovské vyučování a výrobu čertovských pochutin. Na závěr se všichni podívali za tmy do sklepa, zda tam nezahlédnou pekelný oheň nebo čerty, neboť v některých sklepích se prý nachází vchod do pekla – a všichni byli stateční.

Ve středu 17. prosince odpoledne zorganizovala Základní a mateřská škola Drmoul v sále kulturního domu Vánoční besídku. Program, který s dětmi paní učitelky nacvičily, byl pestrý a děti jej se zaujetím předvedly. Všichni přítomní byli nadšeni snahou dětí co nejlépe předvést, co všechno se naučily. Na závěr celý sál zazpíval vánoční koledu při prskavkách a děti odevzdaly rodičům drobné vlastnoručně zhotovené dárečky.

 

7. Sociální a zdravotní záležitosti

Sbírka víček, vyhlášená redakcí Chebského deníku pro malého Matyáška postiženého dětskou mozkovou obrnou, začala velmi slibně. Děti z mateřské i základní školy, ale také drmoulští občané, nasbírali v krátké době tisíce víček, které se shromáždily na Obecním úřadu v Drmoulu. Potom víčka v několika pytlích odvezli Milan Vysoký a Karel Brabec do redakce listu.

V říjnu předala obec Drmoul psímu útulku v Mariánských Lázních finanční dar. Částka 1 165 Kč byla vybrána od občanů jako dobrovolné vstupné na divadelní představení Vražda sexem.

 

8. Počasí

Leden byl nejchladnějším měsícem roku s krákým slunečním svitem (v průměru 1,5 hodiny denně) a tomu odpovídající nejnižší průměrnou teplotou (denní + 0,7 °C a noční – 4,8 °C). Stálejší sníh však v obci začal padat až v neděli 26. ledna.

Únor s průměrem 2,4 slunečních hodin denně a průměrnými teplotami přes den (+3°C) a noc (-3,4°C) naznačil, že můžeme očekávat další oteplování.

Březen toto očekávání vyslyšel a přinesl nám jaro s průměrem 3,4 slunečních hodin denně, průměrnými teplotami přes den (+7,7°C) a noc (-0,5°C), s výjimkou pátku 15. až neděle 17. března, kdy se Drmoulem přehnal silný chladný vítr.

Duben už měl průměrně 4,1 slunečních hodin denně, průměrné teploty přes den (+12,9°C) a noc (+2,8°C). Zima však ještě dala o sobě znát v noci ze středy 16. na čtvrtek 17. dubna mrazem, který poškodil rozkvetlé stromy, hlavně třešně. A také jsme po delší době museli škrábat čelní skla aut.

Květen pokračoval v oteplování a pokud platí pranostika Studený máj, v stodole ráj, tak sice běda stodolám, ale nám lidem (zejména starším) hej: průměrně 5,9 slunečních hodin denně, průměrné teploty přes den (+18,1°C) a noc (+7°C). To ovšem neplatilo o třetím květnovém víkendu, kdy nás nepříznivé počasí v neděli 18. května dokonce přinutilo zrušit Slavnostní odemykání Panské rozhledny.

V červnu už bylo průměrně 6,2 slunečních hodin denně, průměrné teploty přes den (+21,3°C) a noc (+10,3°C).

Červenec byl nejteplejším měsícem: průměrně 6,3 slunečních hodin denně, průměrné teploty přes den (+23,1°C) a noc (+11,7°C).

Také srpen byl nadprůměrně teplý a slunečný: průměrně 6 slunečních hodin denně, průměrné teploty přes den (+22,9°C) a noc (+11,3°C).

V září už mluvíme o babím létu, ale ještě mělo průměrně 4,7 slunečních hodin denně, průměrné teploty přes den (+19,2°C) a noc (+8,7°C).

Říjen byl téměř bez srážek, s průměrem 3,6 slunečních hodin denně a průměrnými teplotami přes den (+13,5°C) a noc (+4,8°C). V noci z úterý 21. na středu 22. října zasáhly republiku dešťové přeháňky hnané silným západním větrem, které místy lámaly porosty a braly sebou střechy. Největší potíže způsobily energetikům (i naše obec měla výpadky v dodávce elektřiny).

V listopadu rapidně poklesl sluneční svit (jen 1,5 hodiny denně) a tak došlo k citelnému ochlazení a častějším srážkám: průměrné teploty přes den (+5,9°C) a noc (+0,7°C).

Tentokrát se loňské prosincové počasí naštěstí neopakovalo (hurikán Xaver). Letošní prosinec měl v průměru jen 1,3 hodiny slunečního svitu denně, průměrné teploty přes den (+2°C) a noc (-2,6°C). Přestože byl druhým nejchladnějším měsícem roku s 12 srážkovými dny, Vánoce jsme slavili bez sněhu (sníh začal v obci padat až na Štěpána a do Silvestra už jsme měli sněhu, jak se na zimu sluší a patří).

Celkově lze konstatovat, že počasí v tomto roce bylo přijatelnější než loňské a užili jsme si jej ve zdraví.

 

9. Pohyb obyvatelstva

K 31. prosinci vykazovala statistika obce Drmoul 956 obyvatel, z toho letos 4 nově narození (v květnu byly slavnostně přivítáni do života Michael Jiráň, Karel Kovanda, Patrik Paclt a Matěj Randa) a 6 zemřelých (v červnu se hasiči i občané rozloučili se zakládajícím členem SDH Josefem Mouchou starším). Do obce se přistěhovalo 30 občanů a odhlásilo se 11 občanů.

 

10. Různé

Od neděle 30. března jsme všichni byli opět vystaveni každoroční zvýšené psychické zátěži. Ve 2 hodiny SEČ se posunuly ručičky na 3. hodinu. Ručičky to zvládly za malou chvilku, ale naše tělo, zatížené již přicházející jarní únavou, se z toho vzpamatovávalo měsíce. Přes nárůst psychických onemocnění a varování psychiatrů, je i EU k tomu hluchá. Lidem to prokazatelně škodí, ale asi málo tlačí na své zástupce, aby se domohli změny. Snad příklad Ruska, které tzv. letní čas zrušilo, bude příkladem, jak naložit s přežívajícím nesmyslem, pokud ovšem smyslem letního času není naučit lidi nereptat a plnit i nesmyslné úkoly. Jenže to už bychom byli někde jinde!

Informační portál Živé obce.cz udělil obci Drmoul certifikát „Živá obec“ na období říjen 2014 až říjen 2015.

 

11. Činnost kronikáře

Ve čtvrtek 21. srpna jsem se dožil 70 let ve zdraví přiměřeném tomuto věku. Jako osmnáctiletý vesnický kluk jsem odešel z domova a od té doby jsem žil a pracoval pouze v městech – abych se jako čtyřiašedesátiletý vrátil zpět na vesnici. Ani ve snu mne nenapadlo, že návrat na vesnici ve mně otevře vrátka, kterými jsem v mládí odešel. Téměř ze dne na den jsme se s manželkou přeměnili z pouhých důchodců, kteří kdysi vychovali 3 zdravé děti a mají 5 zdravých vnoučat, na užitečné prarodiče a občany hezké obce.

Krátce po přistěhování jsem obecnímu úřadu nabídnul své služby při vedení obecní kroniky. Dosavadní šestiletá kronikářská práce mi umožnila lépe poznat spoluobčany, obec i její okolí. Denně jsem se v osobním kontaktu i při různých akcích přesvědčoval, že obec díky dobrému vedení prosperuje a rozrůstá se, že zde žijí srdeční lidé se svými radostmi a starostmi při zabezpečování svých rodin, že zde dorůstá početná a zdravá mladá generace s širokými možnostmi zapojení v dobře fungující škole, společenských organizacích a spolcích. Cítím, že jsem tady rád. Lidé i obec mi přirostli k srdci a pokud mi síly postačí, budu je věnovat co nejvěrnějšímu zachycení jejich života a činnosti pro odkaz dalším generacím, a v rámci možností též pro aktuální potěchu a povzbuzení současníků.